Dark
Light

Robert Dudley (1533-1588) – Landvoogd

Auteur:
2 minuten leestijd
Robert Dudley
Robert Dudley

Graaf van Leicester. Was van 1585 tot 1587 de Engels landvoogd in de Zeven Provinciën.

Robert Dudley
Robert Dudley werd op 24 juni 1533 geboren als zoon van John Dudley. Samen met zijn vader en broer zat hij vanaf 1553 gevangen in de Tower.

De heren werden gevangen genomen omdat ze er voor gezorgd zouden hebben dat Jane Grey koningin van Engeland werd. Deze Jane, een schoonzoon van Robert Dudley en kleindochter van Hendrik VII van Engeland, was op de troon gekomen nadat Eduard VI van Engeland was overleden. Ze was slechts negen dagen koningin en werd opgevolgd door de katholieke koningin Maria Tudor. Omdat Jane Grey zich niet wilde bekeren tot het katholicisme werd ze gevangen genomen en in de Tower onthoofd. Ook de vader van Robert Dudley werd vanwege zijn betrokkenheid bij de troonsbestijging van Grey gedood. Richard Dudley werd vrijgelaten en op voorspraak van de latere koningin Elizabeth I van Engeland met wie hij bevriend was benoemd tot koninklijk stalmeester.

Nadat Elizabeth I in 1558 tot koning was gekroond kreeg graaf Robert Dudley steeds meer macht. Hij werd de leider van de calvinistische fractie aan het hof. De koningin was zeer op hem gesteld en er gingen geruchten rond dat ze een relatie met de graaf had.

In september 1560 overleed Dudleys vrouw: Amy Robsart. Er gingen geruchten rond dat hij zijn vrouw had vermoord zodat hij met Elizabeth I kon trouwen. Het kwam echter noch van een berechting noch van een huwelijk met Elizabeth I.

Landvoogd

Elizabeth I van Engeland
Tegen het eind van 1585 werd Robert Dudley naar de Nederlanden gestuurd waar hij door de opstandige gewesten als Engels landvoogd werd benoemd. De Staten Generaal hadden steun gezocht in Engeland na de moord op Willem van Oranje. Elizabeth besloot de Nederlanden militair te ondersteunen. Voor Engeland was dit ook van belang want er waren berichten dat Spanje via de Nederlanden een landing in Engeland voorbereidde. In ruil voor de militaire steun ontving de Engelse koningin Vlissingen en Den Briel als onderpand.

Dudley arriveerde met een troepenmacht bestaande uit vijfduizend man voetvolk en duizend ruiters in de Zeven Provinciën. Een succes werd zijn verblijf echter niet. Tot onvrede van de regenten en kustprovincies stelde hij bijvoorbeeld een verbod ‘op handel op de vijand’ in en militair bleek de landvoogd weinig succesvol. Onder zijn bevel werd september 1586 bijvoorbeeld de Slag bij Zutphen verloren en de val van Deventer in 1587 werd hem door de regenten ook zwaar aangerekend.

De graaf van Leicester vertrok eind 1586 voor korte tijd naar Engeland. In die periode leverden Engelse officieren schansen in Deventer en Zutphen uit aan de hertog van Parma, Alexander Farnese. Hierdoor daalde in de Nederlanden het vertrouwen in de Engelse militaire steun tot een dieptepunt. Robert Dudley keerde juli 1587 in de Nederlanden terug, maar daar kwam hij er achter dat alle soevereine bevoegdheden hem ontnomen waren. Zelfs de leiding over het leger was hij kwijt. Dudley probeerde nog tevergeefs een volksopstand tegen de regenten te ontketenen. December 1587 keerde hij terug naar Engeland.

Ondanks het feit dat zijn verblijf in de Nederlanden niet erg succesvol was geweest, werd hij benoemd tot admiraal van de Engelse vloot die in 1588 de Spaanse Armada moest tegenhouden. Hij overleed echter datzelfde jaar, nog voor de slag begonnen was.

×