Dark
Light

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

Betekenis & korte beschrijving
Auteur:
1 minuut leestijd
Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk in Elspeet
Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk in Elspeet (CC BY-SA 3.0 - Koos de Geest - wiki)

De Hersteld Hervormde Kerk, afgekort als HHK, is een vrij recent en marginaal kerkgenootschap in het Nederlandse kerklandschap. Wanneer en waarom is dit kerkgenootschap ontstaan? En wat zijn de hoofdkenmerken van deze kerk?

Ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk in 2004

Als kerkgenootschap is de Hersteld Hervormde Kerk ontstaan op 1 mei 2004. Het betrof toen een groep van circa 50.000 hervormden, die niet mee wilden gaan in de fusie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de PKN zouden de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en de lutheranen opgaan, maar een kleine groep hervormden sloot zich hier dus niet bij aan. Zij gingen verder onder de naam Hersteld Hervormde Kerk.

Bezwaren tegen de fusie

De bezwaren tegen de fusie vormden vooral de loslating van de confessionele grondslag van de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk, verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid. Verder speelde het verlaten van de aloude moederkerk een belangrijke rol in de afwijzing van de hersteld hervormden richting de Protestantse Kerk in Nederland.

Ten slotte speelden ook de prediking en ethiek een rol. In de Hersteld Hervormde Kerk is de bevindelijk-gereformeerde richting vrij dominant, waarbij de klemtoon ligt op het doorleven en ervaren van het geloof. Deze uitgangspunten werden huns inziens in de aloude Nederlandse Hervormde Kerk steeds meer losgelaten.

Strijd om kerkgebouwen

Na de scheiding in mei 2004 ontstond er in tal van hervormde gemeenten onenigheden over de verdeling van kerkelijke gebouwen. De meeste gebouwen werden door de rechter toegewezen aan de Protestante Kerk in Nederland.

Volgens de meest recente telling van 31 december 2021 telt de Hersteld Hervormde Kerk 60.159 leden, met 119 gemeenten en 72 dienstdoende predikanten. Tot de HHK rekenen zich vooral gemeenten die voorheen tot de orthodox-hervormde richtingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk behoorden, zoals de Gereformeerde Bond en Het Gekrookte Riet.

Boek: Protestantisme als wereldwijde beweging (1945-2020)

Bronnen

Boek
-George Harinck (red.), Christelijke Encyclopedie Deel II (Kampen: Kok, 2005) p.787.

Internet
-https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerk
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersteld_Hervormde_Kerk

×