Duitse Boerenoorlog (1524-1525)

De Duitse Boerenoorlog (Deutscher Bauernkrieg) - van 23 juni 1524 tot 15 mei 1525 - was een godsdienstoorlog in het Heilige Roomse Rijk, die kort na het op gang komen van de Reformatie uitbrak.

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) – Staatsman en historicus

De antirevolutionaire staatsman Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) geldt als een van de belangrijkste Nederlandse politici uit de negentiende eeuw. Wie was deze gereformeerde advocaat, politicus, publicist en historicus? En wat is zijn betekenis geweest voor de Nederlandse samenleving?

Protestanten – Herkomst van het begrip

Het begrip protestanten zal weinig Nederlanders vreemd in de oren klinken. De aanduiding is al bijna 500 jaar oud. Wanneer ontstond deze term en waar precies? Een korte geschiedenis van het begrip protestant.

Mechelse gesprekken (1921-1927)

Korte geschiedenis van de Mechelse gesprekken (1921-1927), een serie oecumenische samensprekingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk.

Artikel 31 – Gereformeerd vrijgemaakten en synodalen

De term ‘artikel 31’ slaat op een gereformeerde groepering in Nederland. De leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) werden met deze benaming, artikel 31, aangeduid als ‘artikel 31-ers’. Waar komt dit begrip vandaan en wat betekent het precies?