Dark
Light

Stichting Lourdes aan Amstel wil pelgrims naar Amsterdam

Bedevaartsoord om Mariaverschijningen
5 minuten leestijd
De Hagia Sophia / Aya Sophia in Constantinopel, ooit de grootste kathedraal ter wereld, werd in het Ottomaanse Rijk verbouwd tot de moskee Hagia Sophia.
De Hagia Sophia / Aya Sophia in Constantinopel, ooit de grootste kathedraal ter wereld, werd in het Ottomaanse Rijk verbouwd tot de moskee Hagia Sophia.

In de RAI te Amsterdam wordt morgen, 22 mei, een internationaal congres gehouden rond ‘de Amsterdamse Mariaverschijningen’. Die zouden de aanleiding kunnen vormen voor de stichting van een bedevaartkathedraal in Amsterdam die de vergelijking met de Sophia Kathedraal in Istanboel, ooit de grootste kerk van de christenheid, zou kunnen doorstaan en miljoenen pelgrims naar Amsterdam kan lokken.

Ida Peerdeman
Ida Peerdeman
De Mariaverschijningen kregen in 2002 van bisschop Jos Punt, de hoogste rooms-katholieke ambtsdrager in het bisdom Haarlem, de belangrijkste kerkelijke erkenning, de constat de supernaturalitate (bevestiging van de supernatuurlijke aard). Hij bevestigde dat Maria in de jaren veertig en vijftig was verschenen aan Ida Peerdeman.

Voor Ida Peerdeman (1905-1996) kwam de erkenning te laat, constateerde Mohamed el-Fers van Mokum-TV in 2002. Decennialang was zij in kerkelijke kringen omschreven als een hysterica.

“Ook de katholieke pers had haar vaak gedemoniseerd. Niet dat Ida te koop liep met haar Mariaverschijningen. Elk interview werd beslist afgewimpeld, dit nadat de KRO haar onheus had behandeld. Ida Peerdeman: ‘Dat was heel in het begin. De KRO had me wat moois geleverd en me uitgezonden met een zwart blokje voor mijn ogen. Ze beschouwden me als een hysterica’.”

Mohamed el-Fers was de enige journalist aan wie Ida Peerdeman een telefonisch interview toestond. Kort voor haar dood op 17 juni 1996 had ze met hem nog een ontmoeting in een kapel in de Diepenbrockstraat in Amsterdam. Haar verhaal, in De Groene Amsterdammer (26, 2002), ’Na vijftig jaar zwijgen’, is te vinden op de website van Mokum-tv.

“Ze sprak vrijuit over het onderzoek van de bisschoppelijke commissie inzake haar Mariaverschijningen en het psychologisch onderzoek dat werd ingesteld op verzoek van de bisschop, en waaruit bleek dat zij volledig normaal was. Ida Peerdeman had geen beeldend voorstellingsvermogen, maar beschikte wel over een dosis relativerende humor, en was veeleer nuchter dan geëxalteerd.”

Mokum TV maakte ook een reportage van de begrafenis van Ida Peerdeman in 1996.

Mariaverschijningen

Mariaverschijningen zijn geen ongewoon fenomeen in rooms-katholieke kringen, constateerde el-Fers in zijn verhaal.

“Al vanaf de vroege middeleeuwen bestaan er berichten over de verschijningen van de Allerheiligste Maagd. De spectaculairste Mariaverschijningen vonden plaats in het zuid-Franse Lourdes, het Duitse Dorsten-Holsterhausen in het Ruhrgebied, het Portugese Fatima en de Belgische dorpjes Banneux en Beauraing. In Amsterdam zelf waren twee verschillende manifestaties van de Heilige Maagd: de Staatsliedenbuurtverschijningen van OLVrouw ter Staats aan het eind van de ’80er jaren en de Rivierenbuurtverschijningen in de ’40er en ’50er jaren van de OLVrouwe van Alle Volkeren aan Ida Peerdeman. Zieneres Ida mocht een paar dagen voor haar dood de eerste aanzet tot kerkelijke goedkeuring meemaken: toestemming tot aanbidding van haar Madonna werd verleend door de Haarlemse bisschoppen Bomers en diens hulpbisschop Punt.”

Jos Punt, de bisschop van Haarlem, erkende 56 verschijningen van Maria aan Ida Peerdeman.
Jos Punt, de bisschop van Haarlem, erkende 56 verschijningen van Maria aan Ida Peerdeman.
El-Fers meldt dat mgr. J.M. Punt, de bisschop van Haarlem, op 8 juni 2002 in een ‘bomvolle Jaap Edenhal’ een verklaring voorlas waarin de bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van Maria in Amsterdam aan Ida Peerdeman officieel werd erkend. ‘De bisschop zei na gebed en theologische reflectie te hebben vastgesteld dat Ida Peerdeman tussen 1945 en 1961 in totaal 56 authentieke verschijningen van Maria heeft gekregen’. De bisschop wees onder meer op de vele gevallen van wonderbaarlijke genezingen nadat men tot de ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ van Peerdeman had gebeden.

Lourdes aan de Amstel

Volgens de Stichting Lourdes aan de Amstel zullen zondag in de RAI in Amsterdam een aantal bisschoppen uit binnen en buitenland hun opwachting maken om te spreken over zaken als; het vijfde Mariale dogma dat zou moeten worden afgekondigd door paus Franciscus.

Volgens de Stichting kan Maria pas ‘ten volle haar voorspraak ten bate van de wereld uitoefenen en de vrede voor de wereld verkrijgen van God’ als de katholieke kerk haar officieel erkent door middel van een plechtige dogmaverklaring. Volgens de Stichting heeft Maria gezegd dat dit dogma vóór 1960 afgekondigd MOET worden.

“Om dit te bereiken heeft Maria gevraagd om de verspreiding van het ‘gebed van Amsterdam’ en een te bouwen kerk bij de RAI, toegewijd aan de Vrouwe van alle Volkeren. Thans leven wij in het jaar 2014 [stelt de website op 20 mei 2016], en de wereld zakt steeds verder weg in verwording, rampen en oorlog.”

In het ‘Gebed van Amsterdam’ wordt de Heilige Geest gevraagd de stad te vrijwaren van rampen en oorlog, terwijl Maria als ‘voorspreekster’ optreedt:

“Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren opdat zij bewaard mogen worden voor verwording rampen en oorlog. En moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn.”

Volgens de Stichting heeft de wereld ‘het 5e mariale dogma meer dan ooit nodig. De bouw van de door Maria gevraagde kerk bij de RAI te Amsterdam zal de dogmaverklaring kunnen bespoedigen’.

De verdwenen Thomaskerk

De Thomas van Aquinokerk in Amsterdam, waar Maria aan Ida Peerdeman verschenen zou zijn en die in 2004 gesloopt werd.
De Thomas van Aquinokerk in Amsterdam, waar Maria aan Ida Peerdeman verschenen zou zijn en die in 2004 gesloopt werd.
In de ambities van de stichting is die ‘door Maria gevraagde kerk’ niets meer of minder dan een ‘bedevaartkathedraal, die een replica zou moeten worden van de Aya Sophia in Istanboel die 1000 jaar lang de grootste kerk van de christenheid was’. Die moet in de plaats komen van de kerk waar Maria verscheen aan Ida Peerdeman.

Want juist toen de ‘verschijningen’ van Maria als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ in 2002 door de rooms-katholieke kerk waren goedgekeurd werd de Thomaskerk aan de Amsterdamse Rijnstraat gesloopt. Op de grond moesten bejaardenwoningen komen. El-Fers constateert:

“De Thomaskerk had een heiligdom van internationale allure kunnen worden. Het parochiebestuur werd door de opheffing van de erfpacht en de verveertigvoudigde grondprijs gedwongen het pand te verlaten! Niet omdat er iets aan de Thomaskerk zou mankeren. Zonder een greintje begrip voor de religieuze waarde van zo’n uniek gebouw, te dom om de gigantische exploitatie-mogelijkheden voor heel Zuideramstel te onderkennen, verstrekte het stadsdeel zichzelf een sloopvergunning voor de Thomas van Aquinokerk aan de Rijnstraat 93. (…) De Thomaskerk werd een stadsdeelproject en mocht niet voor komende generaties gespaard blijven als Mariaal centrum op de plek waar de hemel de aarde raakte en de Moeder Maagd zich vertoonde.”

Zo komt de bedevaartskathedraal er als het aan de stichting ligt ongeveer uit te zien
Zo komt de bedevaartskathedraal er als het aan de stichting ligt ongeveer uit te zien

‘Aya Sophia’ in Amsterdam

Stichting Lourdes aan de Amstel is van mening dat de officiële erkenning van de Mariaverschijningen in Amsterdam de hoofdstad plaatst ‘op gelijke hoogte met plaatsen als Lourdes, Fatima of Guadeloupe, die jaarlijks door vele miljoenen pelgrims bezocht worden’. De stichting hoopt dat de internationale gebedsdag van zondag leidt tot

“…de verdere ontwikkeling van ‘Amsterdam’ als centrum voor deze devotie tot Maria als de ‘Vrouwe van alle volkeren’.”

De Stichting stelt dat de devotie tot de ‘Amsterdamse’ Maria zich sinds de vijftiger jaren al wereldwijd heeft verspreid. Mogelijk komen er miljoenen pelgrims naar Amsterdam als er een bedevaartkerk zou zijn als brandpunt voor de devotie. Al in 1995 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, bij monde van Kardinaal Ratzinger (later paus Benedictus XVI (2005-2013), de eerste paus sinds eeuwen die aftrad), toestemming gegeven voor de vrijgave van de devotie tot Maria als Vrouwe van alle Volkeren en tot het bidden van het ‘gebed van Amsterdam’.

Volgens M. Reijnierse, de voorzitter van de Stichting Lourdes aan de Amstel, is de plek waar deze kerk gebouwd zou kunnen worden – in de kop van de Zuid-as aan de Zuidelijke Wandelweg tegenover de RAI – al geschikt voor de ontvangst van honderdduizenden pelgrims. De locatie ligt pal naast het treinstation RAI en tegenover de ingang van het eerste metrostation van de Noord-Zuidlijn. Zo kunnen de pelgrims na bezoek aan de bedevaartskathedraal direct de stad bereiken, of doorreizen naar nog te bouwen hotels in Amsterdam-Noord.

Boek: Geschiedenis van het christendom in Nederland

Allereerste verschijning aan Ida Peerdeman in 1948 (Video 2011)

Op YouTube zijn een aantal boodschappen van Ida Peerdeman bewaard gebleven:

André Horlings (1945-2023) was journalist en van 'vlak na de oorlog', wat mogelijk zijn interesse voor onder meer de Tweede Wereldoorlog verklaarde. Schreef het boek Arnhem Spookstad en verzorgde de (eind)redactie voor een publicatie over het Duitse dwangarbeiderskamp Rees (1944-1945). Verzorgde in 2011 twee uitvoerig gedocumenteerde verhalen: Bruidegom achter prikkeldraad en Het drama van de SS Pavon. Bladerde graag in Google Books. Zie ook archief sinds 1995.

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×