Dark
Light

Huis uit Jezus’ tijd gevonden in Nazareth

1 minuut leestijd

Foto: Israel Antiquities Authority (IAA)
Israëlische archeologen hebben in Nazareth een huis gevonden dat zou stammen uit de tijd van Jezus Christus. Het zou gaan om één van de eerste huizen van Nazareth. Volgens de onderzoekers kan de ontdekking een beeld geven van hoe de nederzetting eruit zag tijdens Jezus’ jeugd.

De ontdekking werd gedaan tijden het uitgraven van een binnenplaats van een klooster. Dit was nodig vanwege uitbreidingsplannen voor de naastgelegen Basiliek van de Aankondiging, de plek waar volgens de rooms-katholieke traditie de aartsengel Gabriël verscheen aan de Maagd Maria. Momenteel is er 85 vierkante meter blootgelegd, de onderzoekers verwachten dat het huis nog groter is geweest.

De archeologen vonden onder meer de restanten van een muur, binnenplaats en een watersysteem. Kalkresten die zijn gevonden duiden er op dat het huis werd bewoond door Joden. Deze zouden destijds kalken vaten hebben gebruikt om eten en water zuiver te bewaren. Ondat de archeologen geen resten van glazen vaatwerk hebben aangetroffen, vermoeden ze dat het huis werd bewoond door arme Joden.

Een verdekte ingang naar een kleine kunstmatige grot diende vermoedelijk als schuilplaats in de tijd dat Romeinse soldaten de Joodse opstandelingen bestreden. De kelder was groot genoeg voor zes personen.

Volgens één van de archeologen, Yardena Alexandre, is het goed mogelijk dat het huis bekend was bij Jezus en zijn tijdgenoten. “Misschien heeft de jonge Jezus wel met zijn neefjes en vrienden rond het huis gespeeld”, speculeert ze.

Volgens de weinige schriftelijke bronnen die er zijn zou Nazareth in Jezus’ tijd een kleine Joodse nederzetting met zo’n 50 huizen in een vallei zijn geweest. Door de jaren heen zijn er talloze opgravingen gedaan. Het is echter voor het eerst dat er resten van een huis uit de eerste eeuw zijn gevonden.

Volgens dominee Jack Karam van de nabijgelegen Basiliek van de Aankondiging is de ontdekking een kerstgeschenk voor christenen.

×