Dark
Light

Huis van Hilde vertelt verhaal van Noord-Holland

2 minuten leestijd
Huis van Hilde
Huis van Hilde

De Noord-Hollandse gedeputeerde Elvira Sweet heeft donderdag het Huis van Hilde geopend. Dit provinciale archeologiecentrum in Castricum huisvest het archeologisch depot van de provincie en 2000 vierkante meter publieksruimte met onder meer een vaste tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland.

Levensechte mensfiguren, waaronder Hilde uit Castricum en Cees de Steentijdman, staan centraal in de tentoonstelling. Meer dan duizend vondsten uit de Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn in het centrum voor het eerst te zien. Samen vertellen zij het verhaal over het ontstaan van het noordwesten van Nederland: de metropoolregio Amsterdam.

Gedeputeerde Elvira Sweet:

“Het archeologiebeleid van de provincie Noord-Holland bestaat uit vier delen: We moeten zorgen voor goed onderzoek als we iets bouwen of vergraven. Daarnaast moet zoveel mogelijk behouden blijven op de vindplaats, dus in de bodem. Met Huis van Hilde geven wij invulling aan het derde en vierde deel van ons beleid: een zorgvuldige opslag en een goede toegankelijkheid voor het publiek. Huis van Hilde is de plek voor iedereen met belangstelling voor geschiedenis en archeologie van Noord-Holland. De levensechte mensfiguren hebben een centrale plek zodat de bezoeker bijna letterlijk oog in oog komt te staan met het verleden.”

Huis van Hilde
Huis van Hilde

Rond de mensfiguren staan archeologische vondsten uit die tijd opgesteld. Er zijn topstukken te zien waaronder de kano’s uit de Wieringermeer (3300 v.Chr.) en Uitgeest (600 v.Chr.), stenen sarcofagen uit de twaalfde eeuw en een deel van een schedel van 9500 jaar oud. Daarnaast zijn er sieraden, amuletten, wapens, gereedschap en kook- en eetgerei. Voor kinderen is er het ArcheoLab en scholen kunnen gebruikmaken van een educatief programma. Huis van Hilde heeft ook een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen, een filmzaal en een café met terras.

Huis van Hilde
Huis van Hilde

Het gebouw is ontworpen door architect Fons Verheijen en heeft een oppervlakte van 4200 vierkante meter. Over het depot is een duinlandschap aangebracht, dat zo bijdraagt aan een goed klimaat voor de collectie van meer dan twee miljoen archeologische vondsten uit de provincie. Er zijn verder afzonderlijk geklimatiseerde depotruimtes voor metaal en organisch materiaal. De langgerekte vorm en het dak zijn geïnspireerd op vroegmiddeleeuwse boerderijen uit de buurt.

Huis van Hilde is een project van de provincie Noord-Holland:

“Omdat de archeologische collectie van de provincie nooit eerder tentoongesteld is, vertellen de vondsten een volstrekt nieuw en bijna onbekend verhaal over het ontstaan van het delta- en kustlandschap van wat nu de noordelijke Randstad is en de deltametropool van Amsterdam. Zo ontstaat een nieuw beeld van de identiteit van dit deel van ons land. Alle teksten in het centrum zijn in het Engels en Duits vertaald, zodat ook toeristen kennis kunnen nemen van de geschiedenis van de regio vóór de Gouden zeventiende eeuw.

Vrijdag 16 januari om 11.00 uur opent Huis van Hilde haar deuren voor het publiek.

Huis van Hilde
Huis van Hilde
×