Dark
Light

Jongen (12) vindt schedel uit Romeinse tijd

2 minuten leestijd

Thijs en de schedelkap – Foto: Gemeente Almere
Een jongen van twaalf heeft in Almere een schedel uit de Romeinse tijd gevonden. Dat meldt de gemeente Almere woensdag.

De twaalfjarige Thijs vond de schedel afgelopen zomer toen hij aan het spelen was op een plek waar grondwerkzaamheden werden uitgevoerd. Op het bouwterrein zag hij tussen wat modder een schedelkap aan van een volwassene liggen en nam die mee naar huis.

Foto: Nieuwe Bibliotheek Almere
Aanvankelijk werd gedacht aan een misdrijf en werd de politie ingeschakeld. Forensisch onderzoek toonde echter aan dat de schedel uit de eerste of tweede eeuw na Christus dateert. Hij was dus van een man uit de Romeinse tijd. Volgens de gemeente gaat het waarschijnlijk niet om de schedel van een Romein maar om de schedel van iemand van de inheemse bevolking.

Het schedelfragment omvat het merendeel van het zogenaamde neurocranium (hersenschedel). De aangezichtsschedel met kaken en de gebitselementen ontbreekt. Aangezien de zogenaamde suturen (schdelnaden) met elkaar vergroeid zijn, concluderen de onderzoekers dat de schedel vermoedelijk heeft toebehoord aan een individu van ouder dan twintig jaar. Of de schedel van een man of vrouw was is moeilijk vast te stellen.

Tot voor kort waren er in Almere geen vondsten uit de Romeinse tijd bekend. Nu is er dus een stuk van een schedel uit die tijd gevonden en in Almere Haven werden enige tijd geleden al Romeins-inheemse aardewerkscherven aangetroffen. Ook de recente vondst van een veeneik in Overgooi, die ook uit de Romeinse tijd lijkt te dateren, werpt volgens de gemeente een nieuwe blik op de leefomstandigheden in die tijd.

Almere in de Romeinse tijd

Tot voor kort dacht men dat Almere in de Romeinse tijd onder water lag. Volgens de Romeinse schrijver Pomponius Mela splitste de Rijn zich in de eerste eeuw niet ver van de zee in twee takken, waarvan de rechter door een meer stroomde dat Flevo heette. Op basis van verschillende ander bronnen gaat men er nu van uit dat dit water correcter Lacus Flevum genoemd werd. De onderzoekers:

Het wordt steeds duidelijker dat het echter niet één groot meer was, maar een aaneenschakeling van kleine meren die uiteindelijk bij de Vlie in de Waddenzee uitmondden. Uit zeer recent paleografisch onderzoek blijkt dat deze tak van de Rijn (de Utrechtse Vecht) langs de huidige locatie van Almere naar het westen stroomde, richting het Romeinse Velsen.

De gevonden schedelkap is de komende tijd te zien in de Nieuwe Bibliotheek in Almere.

Overzicht van boeken over het Romeinse Rijk

×