Dark
Light

Kennis is macht (Scientia potentia est)

Auteur:
1 minuut leestijd
Kennis is macht
Kennis is macht (CC0 - Pixabay - StockSnap)

De bekende Latijnse uitspraak Scientia potentia est (kennis is macht ) wordt over het algemeen toegeschreven aan de Engelse filosoof en staatsman Francis Bacon, de vader van het empirisme. De exacte zinsnede is echter niet in zijn werk terug te vinden.

In zijn werk Meditationes Sacrae (1597) schreef Bacon wel: ipsa scientia potestas est (ook kennis zelf is immers macht). De precieze zinsnede ‘Kennis is macht’ vinden we voor het eerst terug bij een leerling van Bacon, de Engelse filosoof Thomas Hobbes. Hij tekende de zin op in zijn De Homine (Over de mens, 1658). Mogelijk spraken Bacon en Hobbes samen over deze nauwe verwantschap tussen kennis en macht. In zijn eerder verschenen beroemde werk Leviathan gaf Hobbes ook al aan dat de geschiedenis de kennis van de feiten is en wetenschap de kennis van de gevolgen.

De Chinese leider Mao Zedong had in de twintigste eeuw een wat cynischer kijk op de wereld. Hij zou rond 1920 gezegd hebben:

Politieke macht komt uit de loop van een geweer’

Bronnen

-1001 Ideeën – Robert Arp e.a. (Librero) p.365
×