Dark
Light

Literaire thriller uit de middeleeuwen

1 minuut leestijd

De vier heemskinderen op het toverros Beyaert
De 62-jarige leraar Nederlands Leo Faes heeft onlangs een ‘literaire thriller uit de middeleeuwen’ gepubliceerd. In het boek wordt de complete “Historie van de vier Heemskinderen” beschreven.

Van de hand van auteur Leo Faes verscheen eerder onder meer het boek Elegast is Malegijs Ingelheim is Tongeren. Hierin stelde Faes dat de beroemde twaalfde-eeuwse Frankische roman Karel ende Elegast geen zelfstandig verhaal is, maar afgeleid van het Lied van de vier Heemskinderen.De ridder Elegast zou een verschrijving zijn van de ridder-tovenaar Malegijs uit de sage van de Vier Heemskinderen.

In zijn thriller Dood de vier heemskinderen! beschrijft hij de historie van de vier Heemskinderen in zijn geheel na. De auteur:

Adelaert , Reinout , Ritsaert en Writsaert, oftewel: de vier Heemskinderen, zijn de middeleeuwse voorgangers van de gebroeders Dalton, maar de avonturen van de vier ridders op hun roemruchte ros Beyaert zijn veel spannender en verrassender. Vrienden blijken ineens verraders: niemand is te vertrouwen; overal dreigt gevaar. […] Alle ingrediënten voor een boeiend verhaal zijn ruimschoots aanwezig: een wraakzuchtige keizer, valse koningen, een onuitstaanbare kroonprins, een zwarte tovenaar met zwarte humor, een opvliegende vader, een verraderlijke schoonvader, onbetrouwbare neven, hoogmoedige ridders, laaghartige edelen en krachtdadige vrouwen die hun mannetje staan in een wereld vol haat en verraad, moord en doodslag.

Faes betreurt het dat er momenteel niet erg veel belangstelling is voor de Middelnederlandse literatuur. Dat hij die interesse zelf wel heeft is duidelijk. Naast zijn baan als leraar Nederlands op het Stedelijk Lyceum in Enschede maakte hij onder meer educatieve strips van de Middelnederlandse werken Reynaerts wraak (naar ‘Van den vos Reynaerde’), Keizer Karel en Elegast (naar ‘Karel ende Elegast’) en Die duivelse Marieke! (naar ‘Mariken van Nieumeghen’).

Er zijn al veel navertellingen van de “Historie van de vier Heemskinderen” verschenen. Volgens Faes die bewerkingen van middeleeuwse ridderepos echter allemaal onvolledig en wordt de geschiedenis in Dood de vier Heemskinderen! voor het eerst compleet naverteld.

Faes’ nieuwste boek is onlangs verschenen bij uitgeverij Van de Berg.

×