Militaire Willems-Orde (1815) – Dapperheidsonderscheiding

Vernoemd naar Willem met de Hoorn

Ridderkruis (IIIe klasse) van de Militaire Willems-Orde
Ridderkruis (IIIe klasse) van de Militaire Willems-Orde
In het jaar 1815 werd de Militaire Willems-Orde (MWO) ingesteld. De hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding en ridderorde.

De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I:

“tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde.”

De orde kent vier klassen: grootkruis, commandeur, ridder 3e en ridder 4e klasse.

Willem met de Hoorn

De Militaire Willems-Orde is niet vernoemd naar de koning maar naar Willem met de Hoorn (ca. 752-812). Een middeleeuwse figuur, ook wel Guillaume d’Orange genoemd, die de eerste graaf van het zuid-Franse graafschap Oranje (Orange) was. Hij was daarnaast hertog van Aquitanië en graaf van Toulouse.

- advertentie -

Over deze figuur gaan veel verhalen rond en in veel gevallen is het waarheidsgehalte moeilijk te controleren. Willem met de Hoorn zou, omdat hij Arabisch sprak, door Karel de Grote als gezant naar Jeruzalem zijn gestuurd. Bij de kroning van Karel tot keizer in 800 zou Willem hem de sleutel van het Heilige Graf hebben overhandigd.

De daden van Willem met de Hoorn worden onder meer beschreven in La Geste de Garin de Monglane, een middeleeuws Frans heldendicht, in Willehalm, een onvoltooid epos van de Duitse middeleeuwse dichter Wolfram von Eschenbach, en in Spiegel Historiael, de dertiende-eeuwse kroniek van Jacob van Maerlant.

Een veelvoorkomend misverstand is dat deze Willem de stamvader van de Oranje-Nassaus is. Dat is echter niet het geval, maar hij was dus wel de eerste vorst van Oranje.

Willem met de Hoorn - Antonio de Pereda
Willem met de Hoorn – Antonio de Pereda

Eerste Willems-orde

De eerste officiële Willems-orde werd in 1815 uitgereikt aan erfprins Willem Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau, de latere koning Willem II. Dit vanwege zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. Koning Willem-Alexander is Grootmeester van de Orde.

Artikelen over het Nederlandse koningshuis

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: