Dark
Light

Nationaal Archief ontvangt archief veiligheidsdienst

Auteur:
1 minuut leestijd
Nationaal Archief in Den Haag - cc
Nationaal Archief in Den Haag - cc

De AIVD heeft het archief van de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) overgedragen aan het Nationaal Archief. De archieven van de voorloper van de AIVD zijn tussen 1946 en 1949 gevormd. Het merendeel van de dossiers is nu openbaar en te raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Documenten met persoonsgegevens van nog levende personen zijn vanwege de privacy van deze personen beperkt openbaar. De archiefinventaris staat vanaf vandaag op de website van het Nationaal Archief: www.gahetna.nl

Tijdsbeeld

De stukken geven een beeld van hoe de dienst in de naoorlogse jaren en in aanloop naar de Koude Oorlog zijn taken uitvoerde. In de jaren vijftig stond de strijd tegen het communisme centraal omdat gedacht werd dat het onze democratie kon schaden. Daarnaast was de CVD ook verantwoordelijk voor de beveiliging van vitale en kwetsbare bedrijven, zowel in de private als publieke sector.

In de strijd tegen het communisme had de CVD vooral aandacht voor de Communistische Partij Nederland (CPN), hulp- en nevenorganisaties zoals de Eenheidsvakcentrale en het Algemeen Nederlands Jeugdverbond. Ook onderzocht men de vermeende communistische oriëntatie van het weekblad ‘De Groene Amsterdammer’. En er zijn stukken te vinden over mogelijk nationalistisch verzet, mogelijke smokkelactiviteiten en Nederlands-Indië.

Openbaarheid

Het is de tweede keer dat de AIVD een gedeelte van zijn archief overdraagt. De archieven geven publiek en onderzoekers de gelegenheid zich een beeld te vormen van de activiteiten van de organisatie in de naoorlogse periode. Het Nationaal Archief:

“Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat. Openbaarheid maakt het mogelijk dat burgers informatie over het functioneren van de overheid kunnen vergaren. In sommige gevallen blijft de openbaarheid van archieven voor een bepaalde periode beperkt. Dat kan zijn vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de staat of zijn bondgenoten of de onevenredige bevoor- of benadeling van bijvoorbeeld betrokken (rechts)personen.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×