Dark
Light

Neurenberger Rassenwetten (1935)

1 minuut leestijd
Schema dat gebruikt werd om de indeling in Duitser en Jood uit te leggen.
Schema dat gebruikt werd om de indeling in Duitser en Jood uit te leggen.

De Neurenberger Rassenwetten: serie racistische wetten die in 1935 werden aangenomen in nazi-Duitsland. De wetten maakten de weg vrij voor de holocaust.

Neurenberger Rassenwetten (1935)
Neurenberger Rassenwetten (1935)
Op 15 september 1935 kondigt Hitler’s Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) de Neurenberger Rassenwetten af. De wet valt onder te verdelen in drie delen. Met het aannemen van Neurenberger Rassenwetten wordt het hakenkruis officieel de Duitse rijksvlag. De rassenwetten zijn na de Tweede Wereldoorlog ingetrokken.

Wet ter bescherming van Duits bloed en Duitse eer

In deze wet wordt onder meer vastgesteld dat het joden verboden is te trouwen met niet-Joodse Duitsers. Ook seksuele omgang is verboden. Al gesloten huwelijk tussen joden en niet-joden worden onwettig verklaard.

De Burgerschapswet

In deze wet zijn een groot aantal regels opgenomen die joden hun burgerrechten ontnemen. Joden in overheidsdienst worden uit hun functie ontheven en kunnen niet langer aanspraak maken op bescherming van de grondwet. Joodse ondernemers wordt het verboden vrouwelijke Duitsers in dienst te nemen.

De wet heeft als hoofddoel vast te stellen wie Duits is en wie niet. Wie drie of vier Duitse grootouders heeft is een Duitser, wie er twee heeft een halfbloed en iemand zonder Duitse grootouders is geen Duitser.

Wet ter Bescherming van de Genetische Gezondheid

Volgens de nazi-filosofie moet het ras zuiver blijven. Om dit te bewaken worden koppels die willen trouwen verplicht een medisch onderzoek te ondergaan zodat bepaald kan worden of ze genetisch gezien in staat zijn ‘geschikte kinderen’ voort te brengen. Huwelijken worden onder meer verboden als een van de partners lijdt aan een geslachtsziekte, epileptische aanvallen heeft of zwakbegaafd is.

Lees ook: Zo zien Ariërs eruit (1943)
Meer Tweede Wereldoorlog

×