Nieuw archiefmateriaal Eerste Kamer naar Nationaal Archief

De Eerste Kamer heeft deze week haar archief over de periode 1986-2000 overgedragen aan het Nationaal Archief.

Hiermee wordt 180 meter archief vanuit de Eerste Kamer toegevoegd aan het bestaande archief. De laatste overdracht vanuit de Eerste Kamer was in 1999; toen werd het archief over de periode 1945-1985 overgedragen.

De overdracht is een wettelijke verplichting op basis van de Archiefwet 1995. Het archief van de Eerste Kamer is, voorafgaand aan de overdracht, op de gebruikelijke wijze geschikt gemaakt voor raadpleging door het publiek, onder meer door verwijdering van dubbelen, het maken van beschrijvingen van de series en adequate verpakking.

De archieven van de Eerste Kamer vanaf 1814 tot 2000 zijn nu toegankelijk voor het publiek. Jaarlijks wordt het archief bij het Nationaal Archief ongeveer twintig keer geraadpleegd, hoofdzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek door historici en politicologen.

- advertentie -

Boek: De Eerste Kamer, de andere kant van het Binnenhof

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: