Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Het Binnenhof

Het Binnenhof in Den Haag, eind zestiende eeuw (Lodovico Guicciardini)
Het Binnenhof in Den Haag vormt al eeuwen het middelpunt is van de Hollandse en Nederlandse politiek. Op deze pagina publiceren we artikelen gerelateerd aan de geschiedenis van deze historische locatie.

Boek: Het Haagse Binnenhof – Acht eeuwen centrum van de macht

Laatste artikelen:


‘Openen kelder Van Oldenbarnevelt is grafschennis’

De politiek moet de wetenschap – in dit geval de archeologie – geen instructies geven, zelfs geen suggesties doen. Politici moeten wetenschappers hun eigen gang laten gaan, zoals politici zich in hun openbare functie ook dienen te onthouden van commentaar op arbitrale dwalingen, kerkelijke dogma’s of rechterlijke uitspraken. Daar gaat de politiek niet over. Punt.