Dark
Light

Het Binnenhof

Het Binnenhof in Den Haag, eind zestiende eeuw (Lodovico Guicciardini) Het Binnenhof in Den Haag vormt al eeuwen het middelpunt is van de Hollandse en Nederlandse politiek. Op deze pagina publiceren we artikelen gerelateerd aan de geschiedenis van deze historische locatie. Boek: Het Haagse Binnenhof - Acht eeuwen centrum van de macht
Oude Zaal - Tweede Kamer - Zitting van de Eerste Nationale Vergadering in Den Haag, ca. 1796 - George Kockers

De onderkomens van de Tweede Kamer

Het Binnenhof moet grondig gerenoveerd worden, dus verhuizen de Staten-Generaal, de minister-president en de andere vaste bewoners naar elders. Het zal voor het eerst in haar ruim tweehonderdjarige bestaan zijn dat de Tweede Kamer niet meer haar domicilie op het Binnenhof heeft.
Algemene Politieke Beschouwingen - Huidige plenaire zaal van de Tweede Kamer (cc - Risastla)

Iedere dag duizend scholieren naar Tweede Kamer

Vanaf het schooljaar 2019/2020 kunnen iedere dag duizend middelbare scholieren naar de Tweede Kamer in Den Haag. Vanuit de cultuurbegroting stelt het kabinet hier bijna vijf miljoen euro voor beschikbaar. Het kabinet vindt het belangrijk dat scholieren het parlement bezoeken, omdat ze dan meer kunnen ervaren van de ‘Nederlandse democratische waarden’.
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

SP wil zoektocht naar resten Johan van Oldenbarnevelt

Na zijn overlijden werden de resten van Johan van Oldenbarnevelt bijgezet in de Hofkapel, vlakbij het Binnenhof. In de negentiende eeuw werd deze kapel echter afgebroken. Sindsdien is onduidelijk waar de resten van de raadpensionaris zijn gebleven.
Magistraatskussen, tweede helft 17de eeuw – Haags Historisch Museum

Het stadswapen van ’s-Gravenhage (Den Haag)

Bij Koninklijk Besluit kreeg de gemeente Den Haag op 9 mei 2012 toestemming om bij het stadswapen voortaan de wapenspreuk ‘Vrede en Recht’ te voeren. Burgemeester en wethouders van Den Haag hadden koningin Beatrix daartoe verzocht om zichtbaar te maken dat de stad en haar inwoners zich al meer dan honderd jaar inspannen voor het bevorderen van de internationale rechtsorde.
De grote zaal op het Binnenhof tijdens de grote vergadering der Staten Generaal – Dirck van Delen, 1651 (Rijksmuseum Amsterdam)

De grote zaal op het Binnenhof

Het aan Dirck van Delen toegeschreven schilderij van de Grote Vergadering van de Staten-Generaal in 1651 staat in elk Nederlands geschiedenislesboek, en wordt bijna altijd ingezet om dezelfde boodschap over te brengen. In de tijd dat nagenoeg heel Europa werd geregeerd door absolute vorsten, was Nederland een republiek. De hoogste macht lag bij een vergadering, waarin elk van de Nederlandse