Mens en Relatie

Op twee gedachten hinken

Herkomst van de uitdrukking

Wie op twee gedachten hinkt, twijfelt ergens over en kan geen keuze maken. Je bent besluiteloos. Maar ‘op twee gedachten hinken’ kan ook inhouden dat je inconsequent bent. Waar komt ‘op twee gedachten hinken’ vandaan?

- ad -

Israël moet niet op twee gedachten hinken

Icoon van de profeet Elia
Icoon van de profeet Elia (wiki)
‘Op twee gedachten hinken’ is een gezegde dat afkomstig is uit de Bijbel, uit het Oude Testament. In het Bijbelboek 1 Koningen 18:21 zegt de profeet Elia tegen het volk van Israël (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004):

“Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.”

In de grondtekst staat letterlijk dat het volk niet ‘op twee krukken moest hinken’. De uitdrukking sloeg dus op iemand die slecht ter been was en daardoor van links naar rechts wankelde. Je schoot dan dus tekort, twee kanten op (links en rechts). De Statenvertaling (1637) koos voor een overdrachtelijke interpretatie van Elia’s uitspraak en vertaalde ‘twee krukken’ als ‘twee gedachten’.

Op twee gedachten hinken in het Duits en Engels

Ook in het Duits – auf beiden Seiten hinken – is het gezegde ‘op twee gedachten hinken’ bekend. In het Frans is, net als in het Duits, de referentie naar ‘mank lopen’ nog herkenbaar: ne savoir sur quel pied danser: ‘niet weten op welke voet te dansen’.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

In het Verenigd Koninkrijk spreekt men van to halt between two opinions.

~ Enne Koops

Leestip: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen en gezegden
Of lees: Lijst historische uitdrukkingen en gezegden
Boekentip: Muggenzifters en zondebokken – Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel

Bronnen

- ad -

Internet
-http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0918.php
-http://onzetaal.nl/taaladvies/op-twee-gedachten-hinken/


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱