Dark
Light

Zolang er leven is, is er hoop

Herkomst van de uitdrukking
1 minuut leestijd
Zo lang er leven is, is er hoop
Zo lang er leven is, is er hoop (CC0 - Pixabay - jplenio)

’Zolang er leven is, is er hoop’, ook wel eens korter uitgedrukt als ‘hoop doet leven’, is een optimistisch en vrij bekend gezegde. Wie nog kan ademhalen, mag hoop hebben voor de toekomst. Maar aan wie hebben we deze uitdrukking eigenlijk te danken?

Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero
Deze uitdrukking is vooral bekend van de Romeinse politicus en filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.) die scheef:

“Dum anima est, spes est.”

Letterlijk betekent dit: zolang er adem is (of de geest), is er hoop. De uitdrukking wordt in het Nederlands al eeuwen gebruikt, al zeker sinds de zestiende eeuw. Een van de oudste (vergelijkbare) fragmenten is:

“Soo langhe alsser asem inden mensche is, isser hope aen.”

Of, iets fraaier, want in rijmvorm: “Men hoopt zoo langh, hoe ’t met ons staet, Zoo langh in ons den azem gaet.”

Soortgelijke Romeinse uitdrukkingen

Aan de Romeinen hebben we nog meer positieve en hoopgevende uitdrukkingen te danken, die lijken op ‘zolang er leven is, is er hoop’. Enkele voorbeelden:

“Dum spiro, spero” – Zolang ik adem, hoop ik” (ook afkomstig van Cicero)

“Dum vivimus, vivamus” – “Laten we van het leven genieten, zolang als we leven.”

“Ardeat vita” – Laat het leven bruisen!

“Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt balnea vina venus” – “Baden, wijn en seks vernielen onze lichamen, maar baden, wijn en seks maken het leven”

Boek: Leve het Latijn – Nicola Gardini

Bronnen

Internet
-https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1406.php
-https://www.ensie.nl/betekenis/hoop-doet-leven
-https://anw.ivdnt.org/article/hoop%20doet%20leven
-https://www.encyclo.nl/begrip/zolang_er_leven_is_is_er_hoop

Enne Koops (1978-2023) was historicus en docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Rietschans College in Ermelo. Zijn interesse ging uit naar onderwerpen als religie- en cultuurgeschiedenis, oorlogen, migratie, en de geschiedenis van Noord-Amerika, Nederland en Duitsland. Publiceerde vele artikelen op Historiek. Zie ook: In memoriam

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Steun ons werk

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×