Dark
Light

Paard en ruiter in de Griekse wereld en Centraal Azië

Auteur:
1 minuut leestijd

Affiche voor de tentoonstelling
In het Allard Pierson Museum in Amsterdam is momenteel de dubbeltentoonstelling Paard & Ruiter – Van Homerus tot Djenghis Khan te zien. In deze tentoonsteling staan de impact van paard en ruiter in de Griekse wereld en Centraal Azië centraal.

Het museum neemt de komende maanden twee culturen onder de loep. Een nomadisch, vroeger gevreesd, volk op de steppe van Azië en een in steden gevestigde, invloedrijke samenleving rond de Middellandse Zee die wij kennen als de bakermat van onze huidige Westerse beschaving.

Het Griekse deel van de tentoonstelling toont de opkomst en het gebruik van het paard als rijdier en statussymbool grofweg vanaf het Troje van Homerus tot en met Alexander de Grote, tussen 1300 en 300 voor Christus.

Het Mongoolse gedeelte toont recent opgegraven archeologische vondsten, afkomstig uit rotsgraven in Mongolië.Deze vondsten uit de zevende tot de veertiende eeuw na Christus zijn erg goed bewaard gebleven. Het gaat onder meer om muziekinstrumenten, kleding, wapens en zadels en paardentuig. In deze periode begon dankzij de introductie van de stijgbeugel de opmars van de steppevolkeren, die een hoogtepunt kende in 1206 met de stichting van het Mongoolse Rijk door Djenghis Khan, één van de grootste rijken uit de wereldgeschiedenis.

Bij de tentoonstelling is een publieksboek verschenen over het Mongoolse deel van de tentoonstelling. Klik hier voor meer informatie.

De tentoonstelling Paard & Ruiter – Van Homerus tot Djenghis Khan loopt van 16 mei tot en met 16 september 2012

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×