Dark
Light

Presentatie: Aan het volk van Nederland

De natiestaat: nog altijd vernieuwend of juist regressief?
1 minuut leestijd
Presentatie: Aan het volk van Nederland
Presentatie: Aan het volk van Nederland

Is de kloof tussen de politiek en de burger te groot geworden? Krijgt Brussel steeds meer macht en verliezen ze daar de Nederlandse belangen uit het oog? Moeten we zorgen voor een sterke natiestaat? Het zijn actuele vragen, maar eeuwenoude dillema’s.

Aan het volk van Nederland
Aan het volk van Nederland
In 1781 verscheen het pamflet Aan het Volk van Nederland geschreven door Joan Derk van der Capellen, maar toentertijd anoniem gepubliceerd. In het pamflet gaat Van der Capellen uitgebreid in op zaken als de vrijheid van meningsuiting en de kloof tussen politiek en burger. Tijdens dit programma gaan we in gesprek over het pamflet en de ideeën daaruit en praten we over de natiestaat en volkssoevereiniteit.

Van der Capellen stond aan het begin van de moderne natiestaat. Ten tijde van zijn pamflet was het idee van de natiestaat zeer vernieuwend. Wat is het belang van die natiestaat? En is de natiestaat nog altijd nodig en vernieuwend of inmiddels juist regressief?

Hierover praten we met historicus en publicist Geerten Waling, coauteur van de boeken Wat is een natie? (2013) en De geboortepapieren van Nederland (2014) en socioloog en publicist Dick Pels, die onder andere Het Volk bestaat niet. Leiderschap en populisme in de mediademocratie en De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy schreef.

Stem van het volk

Van der Capellen pleitte voor meer inspraak voor het volk, ook nu zijn er politici die dit voorstaan. Zij pleiten voor meer directe democratie door middel van referenda, om zo de macht van Brussel, waar de stem van het Nederlandse volk volgens hen niet gehoord wordt, in te dammen. Wat voor gevolgen heeft dit? En negeert Brussel inderdaad de Nederlandse belangen of levert Europese samenwerking juist veel op? Ook hierover gaan we tijdens dit programma in gesprek. Politiek historicus Ewout Klei, die de inleiding bij de heruitgave van het pamflet schreef, zal een inleiding houden.

De presentatie vindt dinsdag 7 juni plaats in de Balie (aanvang 20:00 uur).

Boek: Aan het volk van Nederland

×