Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Soevereiniteit & volkssoevereiniteit – betekenis

Het begrip soevereiniteit en volkssoevereiniteit worden in de geschiedeniswetenschap, net als in de politicologie, veelgebruikt. Wat is de betekenis van deze termen? Welke filosofen hebben zich hiermee beziggehouden? En welke synoniemen worden er voor soevereiniteit gebruikt?

- ad -

Betekenis van de term soevereiniteit

Jean Bodin introduceerde het begrip soevereiniteit
Jean Bodin introduceerde het begrip soevereiniteit (Publiek Domein – wiki)
Onder soevereiniteit wordt de vrijheid verstaan om, los van andere personen of machten, zelfstandig beslissingen en besluiten te kunnen nemen. De term wordt voornamelijk gebruikt in de politieke geschiedenis, in verband met soevereine staten en staatshoofden. Een goede beschrijving van soevereiniteit is…

“…het bezitten van de hoogste macht.”

Staatssoevereiniteit betekent dat de staat de hoogste macht heeft. Een variant is ook volkssoevereiniteit. Deze variant duidt erop dat de hoogste macht bij het volk, doorgaans vertegenwoordigd in een parlement, ligt. Een land waar de volkssoevereiniteit bepalend is, wordt ook wel aangemerkt als democratie.

Het begrip soevereiniteit werd in de moderne betekenis in het vocabulaire geïntroduceerd door Jean Bodin (1530-1596), een politiek filosoof uit de tijd van de Renaissance. Etymologisch gezien is de term vermoedelijk afgeleid uit het Latijns: superanus of suprema potestas.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Enkele belangrijke filosofen die over soevereiniteit nadachten

Er zijn diverse filosofen geweest die zich met het verschijnsel soevereiniteit hebben beziggehouden, met name in de Vroegmoderne tijd en ten tijde van de Verlichting. Zo pleitten diverse denkers voor absolute soevereiniteit / absolutisme van ofwel het staatshoofd ofwel het volk. Voorbeelden daarvan zijn Niccolò Machiavelli en Thomas Hobbes. Maar ook de Griekse denker Plato was al de mening aangedaan dat koning-filosofen de macht dienden te hebben.

Andere filosofen die zich met de fenomeen soevereiniteit of volkssoevereiniteit bezighielden, waren Verlichtingsfilosofen als John Locke, Jean-Jacques Rousseau en Charles Montesquieu.

Synoniemen voor soevereiniteit

Voor het woord soevereiniteit worden in het taalgebruik diverse synoniemen gebruikt. Bekende synoniemen zijn: hegemonie, alleenheerschappij, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, opperheerschappij, suprematie, autonomie of zelfstandigheid.

Boekentip: Soevereiniteit en religie – Elco Bos
Lees ook: Hegemonie – betekenis en herkomst van het begrip
Of dit artikel: Regalia – symbolen van macht en waardigheid

- ad -

Bronnen

- advertentie-

Internet
-https://www.britannica.com/topic/sovereignty
-https://www.ensie.nl/betekenis/soevereiniteit
-https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=soevereiniteit
-https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-belangrijkste-thema-van-de-politieke-filosofie-waaraan-ontlenen-de-over-ons-gestelden-hun-gezag~b187657c/


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

 • De opstand in Treblinka (1943)

  De opstand in Treblinka (1943)

  Op 2 augustus 1943 kwamen enkele honderden Poolse en Tsjechische Joden in nazi-concentratiekamp Treblinka in opstand. Circa 400 van hen wisten te ontsnappen. Enkele tientallen overleefden de oorlog. Niet lang daarna werd het kamp ontmanteld. In het boek Treblinka 1943. …Lees bericht »
 • Les Pétroleuses, de vurige vrouwen van Parijs

  Les Pétroleuses, de vurige vrouwen van Parijs

  Les Pétroleuses, zo bestempelde men de vrouwen die tijdens de Parijse volksopstand van 1871 van brandstichting beschuldigd werden.Lees bericht »
 • Oude stadsmuren en bastions van Amsterdam

  Oude stadsmuren en bastions van Amsterdam

  Van de zeventiende tot begin negentiende eeuw liep er een acht kilometer lange stadsmuur om Amsterdam heen, met daaromheen de zes meter brede stadsgracht, de nog steeds bestaande Singelgracht. Het Amsterdamse verdedigingsbolwerk is inmiddels gesloopt en van de acht toegangspoorten …Lees bericht »
 • Hoe in 1956 de wereld voor altijd veranderde

  Hoe in 1956 de wereld voor altijd veranderde

  1956 was één van de opmerkelijkste jaren van de twintigste eeuw met opstanden in Polen en Hongarije, het uitbreken van de Suezcrisis. In Afrika ontstond antikoloniaal nationalisme en in Amerika was de ster van een zekere Amerikaanse dominee rijzende.Lees bericht »

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!