Dark
Light

Raad van Europa (RvE) – Europese organisatie

Council of Europe
1 minuut leestijd
Logo van de Raad van Europa - Council of Europe
Logo van de Raad van Europa - Council of Europe

De Raad van Europa (RvE) werd in mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht, ter bevordering van de eenheid van de Europese staten. De internationale organisatie, die geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, heeft haar zetel in Straatsburg. Momenteel zijn er 47 Europese landen lid, waaronder 28 lidstaten van de Europese Unie.

Plaquette ter herinnering aan de eerste vergadering van de Raad van Europa (CC BY-SA 3.0 - Ji-Elle - wiki)
Plaquette ter herinnering aan de eerste vergadering van de Raad van Europa (CC BY-SA 3.0 – Ji-Elle – wiki)
De Raad van Europa moet niet verward worden met de Europese Raad, die politieke leiding geeft aan de Europese Unie.

Het belangrijkste doel van de raad is het bevorderen van democratie, internationale rechtsbijstand en mensenrechten. De raad bracht verschillende verdragen tot stand, waarvan de bekendste het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is. In dit verdrag, dat in 1953 in werking trad, zijn de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten geregeld.

In 1958 richtten de leden een Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op, om de rechten van Europeanen te beschermen tegen arbitrair overheidsoptreden. Burgers kunnen er een klacht tegen een staat indienen, als zij menen dat die hun mensenrechten heeft geschonden. Voorwaarde is wel dat eerst alle rechtsmogelijkheden binnen de desbetreffende staat zijn benut.

Europese vlag

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de val van de communistische bewinden in het oosten van Europa, traden ook deze landen toe tot de raad.

De bekende Europese blauwe vlag, met twaalf gele sterren, was oorspronkelijk het symbool van de raad. Tegenwoordig is hij vooral bekend als de vlag van de Europese Unie.

Lees ook: Volkslied van Europa – “Ode an die Freude”
Boek: De geboorte van Europa – Een geschiedenis zonder einde

Korte video over de Raad van Europa

https://youtu.be/7SKqVzlHc9o

Bronnen

-https://www.coe.int/en/web/portal/home
-Europa voor in bed, op het toilet of in bad – Lennart Salemink
-Het Culturele Woordenboek – Dolf Kohnstamm e.a.
-https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-raad-van-europa-straatsburg/het-europees-hof–voor-de-rechten-van-de-mens
-https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-raad-van-europa-straatsburg/raad-van-europa

×