Dark
Light

Een slag om de arm houden – Herkomst en betekenis

Auteur:
1 minuut leestijd
Een slag om de arm houden - Touw
Een slag om de arm houden - Touw (CC0 - Pixabay - schuetz-mediendesign)

Als je een slag om de arm houdt, ben je voorzichtig. Je waagt je niet aan een te stellige uitspraak, maar houdt een voorbehoud. Waar komt de uitdrukking “een slag om de arm houden” eigenlijk vandaan?

Volgens de bekende Nederlandse taalkundige F.A. Stoett slaat de uitdrukking op een touw dat men vroeger bij het tillen vaak een aantal keer om de arm wond om te voorkomen dat het weg zou glippen. In zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) schrijft Stoett verder:

“Eene synonieme uitdrukking was ‘de bocht onder (of achter) den arm hebben’, dat wellicht eveneens ontleend is aan het vieren van een touw, dat men niet terstond geheel laat uitloopen, maar waarbij men een bocht, een slag om den arm houdt, teneinde het uitschieten te beletten.”

Wie een slag om de arm hield, bijvoorbeeld tijdens het verhuizen van zware spullen, was dus extra voorzichtig.

Handig: Lijst met historische uitdrukkingen en gezegden
Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

Bronnen

-https://www.ensie.nl/redactie-ensie/een-slag-om-de-arm-houden
-https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2153.php
-https://onzetaal.nl/taaladvies/slag-om-de-arm/

Gerelateerd:

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

×