Winter in de kunst

Eerst in middeleeuwse miniaturen in getijdenboeken en vervolgens in de schilderkunst is de winterperiode met zijn stormen, vrieskou, ijs en sneeuw voor menig kunstenaar steeds een verleidelijke inspiratiebron geweest. De winterse capriolen van ‘moeder natuur’ lenen zich immers zonder meer tot betoverende taferelen en sfeervolle scènes. Een kennismaking:

Bruegel en “De Toren van babel” én de spraakverwarring

“De toren van Babel”, ook wel “De grote toren van Babel” genoemd, is misschien wel het bekendste werk dat Pieter Bruegel de Oude ooit geschilderd heeft. Hij heeft meer Babelse torens geschilderd. De kleinste, die op ivoor geschilderd was, is spijtig genoeg verloren gegaan. “De kleine toren van Babel” bevindt

Bruegel of Breughel (?) en zijn Dilbeeks Openluchtmuseum

Praten over kunst door de eeuwen in de Lage Landen zonder Pieter Bruegel de Oude te vermelden en zelfs een belangrijke plaats toe te kennen zou ongehoord zijn. Toch is er maar weinig over hem geweten. Hij is geboren tussen 1520 en 1530. Toen hij in 1551 lid werd van

De ‘Dulle Griet’ van Pieter Bruegel de Oude

In zijn “Schilder-boeck” uit 1604 roemde de Noord-Nederlander Karel van Mander de Brabantse kunstschilder Pieter Bruegel de Oude als een veelzijdig schilder die oock veel (…) spoockerijen in de zin van Bosch, tooverijen en Hellen gemaakt heeft. Hij noemde “Dulle Griet” (verder afgekort tot DG, behalve in citaten) bij naam:

Muziekinstrumentenmuseum in Brussel

Ofschoon reeds opgericht in 1887 als een afdeling van het Koninklijk Muziekconservatorium vond het museum gedurende lange tijd nooit echt een geschikt onderkomen.

Tussen hemel en hel, sterven in de middeleeuwen

Met deze beklijvende titel pakt het Jubelparkmuseum te Brussel van 2 december 2010 tot 24 april 2011 uit met een tijdelijke tentoonstelling over hoe onze voorvaderen van de zesde tot de zestiende eeuw omgingen met de dood. De expositie is een amalgaam van eigen kunstwerken uit de collectie van het