Dark
Light

Romeinenweek

Romeinenweek. Deze week wordt onder meer georganiseerd door Stichting Romeinse Limes Nederland en RomeinenNu. Doel is om tijdens de week een breed publiek in aanraking te laten komen met de Romeinse geschiedenis. Gedurende de week worden er activiteiten en evenementen georganiseerd langs de hele Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Op deze pagina vindt u artikelen die aansluiten bij het thema van (voorgaande edities van) de Romeinenweek.
Inscriptie uit Herwen: het graf van een soldaat Mallius. (Valkhofmuseum)

Na de Romeinenweek

Ooit was het antieke verleden van Nederland duidelijk. “We”, dat waren de Germanen, de oorspronkelijke bewoners van de Lage Landen. Later waren de Romeinen gekomen, die ons weliswaar hadden onderworpen, maar die we uiteindelijk hadden verdreven.
De stenen muur in Engeland (Walltown Crags)

De Romeinse limes

In Nederland bestond de limes niet uit een hoge stenen muur, zoals in Engeland, of een palissade, zoals in het Zwarte Woud. Ook viel de grens hier niet samen met die tussen het vruchtbare land en de woestijn, zoals in Syrië, Jordanië en langs de Sahara.
Romeinse munt met een huilende Germaanse vrouw. De Romeinen hebben de Germanen verslagen, de mannen gedood en de vrouwen in rouw achtergelaten.

Hoe kennen we de Romeinen? (2)

Inscripties zijn ook heel interessant. Vaak zijn het grafstenen en die vertellen dan heel veel over hoe de mensen dachten. Als vrouwen werden begraven, stond er vaak op het graf “ze spinde en deed de wol”, wat blijkbaar de traditionele taken waren van een vrouw.

Hoe kennen we de Romeinen? (1)

Toen ik op een basisschool in Hengelo een les verzorgde, werd gesteld door een meisje dat in de klas zat bij mijn nichtje: hoe kunnen we eigenlijk iets over de Romeinen weten? Dat is nou eens een écht goede vraag.
Romeins (kook)potje. (collectie Centraal Museum Utrecht, foto auteur)

De vicus van Utrecht: gewone mensen rondom het Romeinse fort

Eeuwenlang voerden de Romeinen veroveringstochten. Julius Caesar veroverde Gallië en kwam tot aan Zuid-Limburg. In het jaar 57 v.Chr. vestigden de Romeinen zich in het midden van het huidige Nederland. Daar waar Utrecht nu ligt, liepen de eerste Romeinen in het jaar 41 van onze jaartelling rond. Ze bouwden een fort op de plek van het Domplein, dat samen met
Foto: roemerschlachtamharzhorn.de

Hoezo limes?

Toen de Commissie-Van Oostrom in 2008 de Nederlandse canon presenteerde, was een van de gekozen “vensters” de grens van het Romeinse Rijk, de limes. Een dappere keuze, die niet voor de hand lag.