Liduina, de heilige van Schiedam

De heilige Liduina leefde in de vijftiende eeuw. Door een val op het ijs was zij vanaf haar vijftiende aan bed gekluisterd. Gedurende haar ziekbed kreeg ze visioenen en vonden in haar bijzijn wonderen plaats.

Getuigenis van de laatste in Schiedam ter dood veroordeelde

Het laatste doodsvonnis werd in Schiedam uitgesproken in 1803. Het betrof Jillis Bruggeman. Op het moment van de bekentenis was hij 53 jaar. Hij kreeg de doodstraf, omdat hij had bekend vanaf zijn vijftiende ‘de afschuwelijke zonde van sodomie’ ofwel homoseksuele handelingen te hebben bedreven.

Overzicht van Nederlandse kunst na 1945

In het Stedelijk Museum Schiedam is sinds zaterdag de tentoonstelling Ik hou van Holland. Nederlandse kunst na 1945 te zien. De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse kunst van 1945 tot nu.

Oost West, Hollands Best, jenever wereldwijd

Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam heeft een tentoonstelling en boek samengesteld over de exportgeschiedenis van de Nederlande jenever. Het museum over deze tentoonstelling en het boek: De Nederlandse Jenever is bij uitstek een exportproduct en kan internationaal gemakkelijk wedijveren met whisky, bourbon, cognac en gin. In de eenentwintigste eeuw zijn