Nomaden – Betekenis van het begrip

Het begrip nomaden duidt op personen die rondtrekken en geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dit verschijnsel deed zich voor in de Prehistorie, voordat tijdens de Neolithische Revolutie de landbouw werd uitgevonden.

Het Castiliaanse gezantschap naar Timoer Lenk (1403-1406)

Aan het begin van de vijftiende eeuw ondernam een Castiliaans gezantschap een reis naar het hof van de Mongoolse heerser Timoer Lenk. De centrale figuur van dit gezelschap, Ruy González de Clavijo, legde zijn belevenissen vast in de eerste reisbeschrijving van Iberische bodem.

De zoete wraak der Mongolen

Volgens een legendarisch, waargebeurd verhaal heeft Timoer Lenk nóg 20 miljoen doden op zijn geweten: de Russen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

Honderd legendarische veldheren: van Atilla tot Zoeloe

De beste historici van deze tijd beschrijven onder redactie van Andrew Roberts helder en boeiend de levens en carrières van de belangrijkste veldheren uit het verleden, onder wie Rames III, Julius Caesar, Karel de Grote, Napoleon en Rommel.