Dark
Light

These Truths: A History of the United States

2 minuten leestijd
Government shutdown in 2013 (CC BY-SA 3.0 - wiki - Emw)
Government shutdown in 2013 (CC BY-SA 3.0 - wiki - Emw)

In Deze waarheden (These Truths: A History of the United States) verkent historicus Jill Lepore de Amerikaanse geschiedenis aan de hand van het structurele conflict tussen de idyllische theorie van de Amerikaanse grondwet en de ontnuchterende praktijk van het machtigste land ter wereld.

These Truths - A History of the United States
These Truths – A History of the United States
De truths uit de titel verwijzen naar de tekst van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, die de beroemde passage “We hold these truths to be self-evident” bevat, en waarin wordt verwezen naar democratische idealen zoals het gelijkheidsprincipe en het bestaan van burgerlijke grondrechten. Gedurende een viertal lijvige aktes – onderverdeeld in vier hoofdstukken per stuk – onderzoekt Lepore hoe Amerikanen deze idealen in de praktijk probeerden te brengen.

Ideologisch conflict

Of beter gezegd: Lepore onderzoekt hoe deze idealen aan de basis stonden van structureel ideologisch conflict binnen de Amerikaanse maatschappij. Wat dit betreft legt These Truths de nadruk op ideologisch conflict als drijfveer van de geschiedenis, met een getroebleerd en gecompliceerd portret van de Amerikaanse democratie als gevolg. Instabiliteit is in Lepores vertelling van de Amerikaanse geschiedenis meer regel dan uitzondering; structurele meningsverschillen meer vehikel voor verandering dan obstakel.

Ontwikkeling Amerikaanse republiek

Voor eenieder met interesse in de algemene loop van de Amerikaanse geschiedenis biedt These Truths tevens een meeslepend geschreven narratief over de ontwikkeling van de Amerikaanse republiek. Zonder toe te geven aan de verheerlijkende impuls waar Amerikaanse auteurs met enige regelmaat op kunnen worden betrapt, schetst Lepore een uitvoerig beeld van de historie van de Verenigde Staten van de ontdekking van het Amerikaanse continent tot de verkiezing van Donald Trump als president. Lezers die behoefte hebben aan een grondig, relatief toegankelijk en algemeen overzichtswerk van de Amerikaanse geschiedenis komen aldus aan hun trekken met These Truths.

Dankzij haar focus op intern ideologisch conflict doet Lepore denken aan Walter Russel Meads monografie Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World uit 2002, waarin historicus Mead uiteenzette hoe het Amerikaanse buitenlandbeleid slaagde dankzij de competitie tussen vier kenmerkende ideologische stromingen: Jeffersonianism, Hamiltonianism, Wilsonianism en Jacksonianism. Waar Mead probeerde de Amerikaanse buitenlandse politiek de begrijpen aan de hand van ideologische competitie, poogt Lepore een vergelijkbaar project te ondernemen op het gebied van binnenlandse politiek. En net als bij Mead is de slotsom van Lepore positief: de Verenigde Staten zijn niet ten onder gegaan aan intern conflict, maar zijn veelal sterker uit de strijd gekomen.

Toekomst

Hierin ligt de eigentijdse waarde van These Truths. In de context van de hyperpolarisatie die de Amerikaanse politiek onder Trump letterlijk platlegt – denk bijvoorbeeld aan de recente perikelen rondom de government shutdown – biedt Lepores geschiedenis van structureel ideologisch conflict houvast. De enorme polarisatie waar Amerikanen tegenwoordig mee worden geconfronteerd verandert aan de hand van het verhaal van These Truths namelijk van een terminale bedreiging voor de Amerikaanse democratie in een uitdaging die het land al meerdere malen met succes is aangegaan. Of deze interpretatie van het tijdperk-Trump in de toekomst tot waarheid kan worden verheven moet nog worden bezien, maar voorlopig is Lepores monografie er een die zeker aanspraak mag maken op de aandacht van geïnteresseerde lezers en historici.

~ Koen Uffing
Koen Uffing is researchmaster student Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en oprichter/beheerder van de blog pinkerness.com. Hij houdt zich bezig met Amerikaanse politieke retorica en herinneringscultuur.

Boek: Deze waarheden – Een geschiedenis van de Verenigde Staten

×