Dark
Light

Twee beurzen voor Brabantse geschiedschrijving

Auteur:
1 minuut leestijd
Twee jonge onderzoekers in onze studiezaal
Twee jonge onderzoekers in onze studiezaal - Foto: BHIC

Het BHIC in ’s-Hertogenbosch is vorig jaar als eerste archief in Nederland gestart met zogeheten fellowships. Hiermee stelt de archiefinstelling recent afgestudeerden in staat om tegen een vergoeding voor de duur van maximaal vijf maanden onderzoek te doen in de collectie van het BHIC.

Het BHIC stelt jaarlijks vier beurzen van maximaal vijfduizend euro beschikbaar voor onderzoek naar het verleden van de provincie Noord-Brabant na 1795, aan de hand van de collectie van het BHIC. De fellowships staan open voor onderzoekers, die niet langer dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd. Het fellowship-programma is volgens het BHIC bedoeld om

…de positie van de onderzoekers op de arbeidsmarkt te versterken, om onderzoek naar het Brabantse verleden te stimuleren en om de werelden van geschiedbeoefening, wetenschap en erfgoed te verbinden en te versterken.

Jaarlijks neemt het BHIC twee maal twee fellows aan. De eerste twee starten in maart 2023, de andere twee in september 2023. De fellowships duren maximaal vijf maanden. Fellows zullen naar verwachting gemiddeld twee dagen per week aan het onderzoek werken. Het BHIC zoekt momenteel twee fellows voor de periode maart tot en met augustus 2023.

Het verhaal van Brabant

Onderzoek in het kader van ons fellowship-programma heeft betrekking op het verleden van Noord-Brabant na 1795, en dient in belangrijke mate op de archieven en collecties van het BHIC te leunen. Bij voorkeur draagt het voorgestelde onderzoek bij aan het unieke verhaal van Brabant en aan een van de provinciale verhaallijnen: Bestuurlijk Brabant, Bevochten Brabant, Innovatief Brabant en Religieus Brabant. Projectleider Thijs de Leeuw:

“Je kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de economische en industriële inhaalslag van Brabant in de twintigste eeuw, politieke campagnes en de opkomst van populistische stromingen of bijvoorbeeld protestbewegingen in de jaren zeventig en tachtig (krakers, vredesbeweging). In het bijzonder worden voorstellen aangemoedigd met aandacht voor de bestuurlijke geschiedenis van de provincie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. We bieden de onderzoekers de tijd om ongestoord onderzoek te doen, een netwerk op te bouwen en ondersteuning bij toegang tot onze collecties. De fellows mogen gebruikmaken van de faciliteiten van het BHIC. Verder biedt het BHIC intensieve begeleiding in de fase van onderzoek en presentatie/publicatie.”

Zie voor meer informatie en aanmelding www.bhic.nl/fellowships.

×