Mens en Relatie

Volkslied van Utrecht – ‘Langs de Vecht en d’oude Rijnstroom’

Het volkslied van de provincie Utrecht is ‘Langs de Vecht en d’oude Rijnstroom’. Dit lied werd in 1952 geschreven door Jan Küppers, destijds werkzaam bij de griffie van Utrecht. De ambtenaar schreef de tekst op de melodie van het kerstlied Angels from the Realms of Glory van de negentiende-eeuwse componist Henry Smart.

- ad -

Het lied is overigens nooit officieel vastgesteld als volkslied van Utrecht, maar wordt wel als provinciaal volkslied gebruikt en bijvoorbeeld tijdens officiële gelegenheden opgevoerd. In 1953 werd het lied voor het eerst gepubliceerd, in de provinciale almanak.

Tekst van het volkslied van Utrecht:

Langs de Vecht en d’oude Rijnstroom
Strekt zich wijd het Stichtse land.
Willibrord ontstak Uw fakkel,

Die onblusbaar verder brandt;
Waar ‘s Lands Unie werd geboren,
Utrecht, hart van Nederland!

- advertentie-

- ad -

Utrecht, parel der gewesten,
‘k Min Uw bos en lustwarand’.
‘n Eigen stempel draagt Uw landschap:
Plas, rivier of heid’ en zand,
Weid’ en bongerd, bont verscheiden,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, nobel, nijver Utrecht,
Middelpunt naar alle kant,
Aan uw eigen stijl en schoonheid
Houd ik steeds mijn zin verpand.
Blijv’ in goed’ en kwade dagen:
Utrecht, hart van Nederland!

Opvoering van het volkslied van Utrecht:

Bekijk ook: Lijst van nationale en provinciale Nederlandse volksliederen
Overzicht van Boeken over de geschiedenis van de provincie Utrecht

- ad -

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱