Dark
Light

Het volkslied van Zweden: “Du gamla, Du fria”

Maar officieel heeft Zweden helemaal geen volkslied
2 minuten leestijd
Het volkslied van Zweden - 'Du gamla, Du fria' (cc - Pixabay - RonnyK)
Het volkslied van Zweden - 'Du gamla, Du fria' (cc - Pixabay - RonnyK)

Hoewel het nooit officieel door de Zweedse regering is vastgesteld, weet iedere Zweed dat “Du gamla, Du fria” het volkslied van Zweden is. Het lied werd in 1844 door Richard Dybeck geschreven, op de wijs van een oud volksdeuntje.

'Du gamla, Du fria' op een oud singletje - cc
‘Du gamla, Du fria’ op een oud singletje – cc
Oorspronkelijk heette het lied “Sång till Norden” (Lied van het Noorden). Later werd de titel veranderd in “Du gamla, Du fria”, wat zoveel betekent als Gij oude, Gij vrije. Dit zijn ook de eerste woorden van het lied.

Hoewel Zweden dus geen officieel volkslied heeft, wordt “Du gamla, Du fria” wel als zodanig gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld te horen bij belangrijke ceremonies van de regering en tijdens grote sportevenementen. Het lied werd vanaf de jaren 1890 steeds populairder. In 1893 stond de Zweedse koning Oscar II van Zweden zelfs op toen het lied gespeeld werd. Dat “Du gamla, Du fria” uitgroeide tot nationaal lied, was onder meer te danken aan de Zweedse nationale radio dat uitzendingen vanaf 1938 ’s avonds afsloot met het lied.

De versie van Richard Dybeck had slechts twee coupletten. Tegenwoordig heeft het volkslied van Zweden er vier. De laatste twee strofen zijn in 1910 toegevoegd door Louise Ahlén. In 2000 werd in het Zweedse parlement nog gediscussieerd over de vraag of “Du gamla, Du fria” een officiële status moest krijgen. Een meerderheid vond dat toen niet nodig.

Nederlandse vertaling

Gij oude, Gij vrije, Gij bergachtig noorden.
Gij stille, Gij vreugderijke schone!
Ik groet U, lieflijkste land op Aarde,
Uw zon, Uw hemel, Uw groene streken,
Uw zon, Uw hemel, Uw groene streken.

Gij troont op herinneringen van grootse dagen,
toen Uw naam geëerd over de Aarde vloog.
Ik weet dat Gij zijt en Gij zult zijn wat Gij waart.
Ja, ik wil leven en sterven in het Noorden,
ja, ik wil leven en sterven in het Noorden.

U wil ik steeds dienen, mijn geliefde land,
U zweer ik trouw tot aan mijn dood.
Uw recht zal ik beschermen met al mijn kracht,
Uw vlag hoog, heldhaftig dragen,
Uw vlag hoog, heldhaftig dragen.

Met God zal ik vechten voor huis en haard,
voor Zweden, het geliefde vaderland.
Ik verruil U nooit, tegen niets in de wereld
Nee, ik wil leven en sterven in het Noorden,
nee, ik wil leven en sterven in het Noorden.

Zweedse tekst van het volkslied

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Volkslied van Zweden:

×