Tentoonstelling Gevangen door Atjeh

Vorst en volk in de Amsterdamse Willemsstraat

Het Jordaanmuseum in Amsterdam heeft naar aanleiding van de Maand van de Geschiedenis een themadag georganiseerd. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij de bijzondere relatie van het koningshuis met de Willemsstraat in de Amsterdamse Jordaan.

Volgens de overlevering was het de Oranjevereniging van de Willemsstraat in de Amsterdamse Jordaan die op het idee kwam om prinses Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898 een gouden koets te schenken.

De bewoners van de Willemsstraat waren vrij koningsgezind. Wanneer de Oranjevereniging in de straat werd opgericht is niet bekend, maar wel vast staat dat de straat, na de demping van de Goudsbloemgracht, in 1857 werd vernoemd naar koning Willem I. Voor de toenmalig koning, koning Willem III, was dat aanleiding om zijn jaarlijks bezoek aan de stad Amsterdam af te sluiten met een rit door de Willemsstraat. Zijn opvolgers Emma, Wilhelmina en Juliana zetten die traditie voort.

De stadhouders van Oranje

Het Jordaanmuseum staat zondag 13 oktober met een themadag stil bij de relatie van het koningshuis met de bijzondere straat. Nel Bakker-Ter Woort doet verslag van haar onderzoek naar het leven van haar voorouders de straatzangers: Dirk ter Woort (1787-1867), zijn vrouw en hun zoon Dirk junior. Zij zongen moordliederen, kluchten en liederen over de ‘heldenmoed en dapperheid’ van vrouwen als Kenau Hasselaar. Ter gelegenheid van de feestelijk inhuldiging van de Willemsstraat in 1857 bezongen zij ook de stadhouders van Oranje.

- advertentie -

Wilma Mens en Claudia Carli vertellen tijdens de themadag over hun roemruchte voorouders Jacobus Mens (1805-1869), alias De Bokkebek en zijn zonen Leendert (uitbater van café De Kat in de Wijngaert) en Jacobus. Over hen worden in de familie al generaties lang fantastische verhalen verteld; over hun rol in het Palingoproer, hun aandeel in de schenking van de Gouden Koets en hun vermeende vriendschap met koning Willem III.


Archiefstukken:

 • Laatmiddeleeuwse poephumor

  Laatmiddeleeuwse poephumor

  In dit artikel neemt bas Jongenelen het refereyn van de rederijkerskamer uit Haarlem onder de loep. Een mooi voorbeeld van Laatmiddeleeuwse poephumor. Lees verder »
 • Sfyria, je kan ernaar fluiten

  Sfyria, je kan ernaar fluiten

  Sfyria kent geen woorden, maar maakt gebruik van een uitgebreid arsenaal aan fluittonen. De taal dankt zijn naam dan ook aan het woord σφυρίζω (Sfyrizo), Grieks voor ‘fluiten’. Lees verder »
 • Grondwet nr. 5

  Grondwet nr. 5

  Het is een ondoorgrondelijke mededeling, zeker voor een historicus zonder wiskunde in zijn pakket. Op welke ‘breinbreker’ doel ik? Op de website van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk worden … Lees verder »
 • De wedergeboorte van een moffenmeid

  De wedergeboorte van een moffenmeid

  De tante van Jan Hopman was na de oorlog het zwarte schaap van de familie omdat ze voor de Duitsers werkte. Jaren later bleek dat ze ook bij het verzet … Lees verder »
Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister