Dark
Light

Wolharige mammoet stierf uit door voedselgebrek

Auteur:
1 minuut leestijd

De wolharige mammoet stierf niet uit door toedoen van de mens, maar eerder door klimaatverandering en voedselgebrek. Dat meldt de BBC op basis van een onderzoek van de Durhum University.

De wolharige mammoet leefde ooit in grote delen van Europa, maar na de koudste fase van de laatste ijstijd, ongeveer 21.000 jaar geleden, had het imposante dier te kampen met almaar kleiner wordend graasgebied. Volgens de onderzoekers moet het uitsterven van de soort niet toegeschreven worden aan de mens, maar aan klimaatverandering.

Als gevolg van die klimaatverandering trok de mammoet zich ongeveer 14.000 jaar geleden terug naar het noorden van Siberië. Daar stierf het dier, vermoedelijk ongeveer 4000 jaar geleden, uiteindelijk helemaal uit.

Over de oorzaak van uitsterven wordt door wetenschappers al lang gediscussieerd. Sommige wetenschappers zijn van mening dat de soort uitkwam als gevolg van een toename van het aantal mensen op aarde. Anderen schrijven het uitsterven van de soort toe aan klimaatverandering of zelfs een meteorietinslag.

Volgens professor Brian Huntley van de universiteit van Durham heeft klimaatverandering een grote rol gespeeld in het uitsterven van de soort. Met behulp van een door de universiteit ontwikkeld computerprogramma kon de wetenschapper een beeld krijgen van de vegetatiegroei in Europa, Azië en Noord-Amerika over de afgelopen 42.000 jaar. Het programma combineerde hierbij onder meer over plantengroei met klimaatgegevens. De wetenschappers konden zo achterhalen dat tijdens de koude periode de groei van bomen zeker niet werd gestimuleerd. Door een gebrek aan koolstofdioxide kwamen er vrijwel geen bomen bij en ontstond een toendra. Een ideaal leefgebied voor grote herbivoren zoals de wolharige mammoet.

Als gevolg van een stijgende temperatuur en een hogere concentratie koolstofdioxide in de lucht moesten de graslanden in de loop der tijd steeds meer plaatsmaken voor bosachtige gebieden. Tijdens de koudste periode van de laatste ijstijd had de mammoet nog volop graasgebieden. De komst van bomen en daarmee een kleiner wordend graasgebied zorgde er uiteindelijk voor dat de mammoet ongeveer 14.000 jaar geleden alleen nog maar leefde in het noorden van Siberië, waar nog wel graasgebied was. Ongeveer 4000 jaar geleden stierf de laatste soort volledig uit.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×