Yuri Visser

Oprichter / dagelijks beheer
1 minuut leestijd

In 2008 richtte ik Historiek op. Ik werkte destijds nog op een online nieuwsredactie en vond dat het internet wel een site kon gebruiken waar geschiedenis en nieuws met elkaar werden verbonden.

Yuri Visser
 
Vanaf het begin heb ik gekozen voor een journalistieke insteek. Historiek opinieert niet, maar informeert. Zo objectief mogelijk. Meningen vormen kunnen mensen zelf wel. Ik denk dat in deze benadering de kracht van Historiek schuilt. In een gepolariseerde wereld waarin ook media steeds vaker kanten kiezen, veel kolommen gevuld worden door columnisten en opiniemakers en de zuiver objectieve benadering soms wat verloren lijkt te gaan, is er denk ik extra behoefte aan objectieve media. Lezers hoeven zich hier niet af te vragen welke petten de makers op hebben of welke agenda de auteurs hebben. Op Historiek zijn om die reden (maar ook omdat we vinden dat de feiten al interessant genoeg zijn) relatief weinig opiniestukken te vinden. Eerst de feiten.

Platform

In de loop der tijd heeft Historiek steeds meer een platformfunctie gekregen. De lijst van contribuanten op de colofon-pagina is lang. Daar ben ik dankbaar voor, net zoals ik erg blij ben met het feit dat onze artikelen goed gelezen worden. Dagelijks ontvangt onze site duizenden bezoekers. Van de geïnteresseerde leek tot professional. En van scholier tot onderwijzer. Ik vind dat heel bijzonder.

Ik hoop dat de site nog lang blijft bestaan en dat het archief blijft groeien. Sinds enige tijd hebben we een pot die het voortbestaan van de site (ook als de beheerders onverhoopt zouden wegvallen) moet garanderen. Een vast deel van de donaties die wij ontvangen belandt in deze pot.

Meer informatie over Historiek? Of denkt u erover samen te werken? Heeft u algemene vragen over de site of aan mij persoonlijk? Neem dan contact met mij op.

~ Yuri Visser
Email: [email protected]

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie