Dark
Light

‘Zuiderlingen verzetten zich na burgeroorlog met succes tegen burgerrechten voormalige slaven’

2 minuten leestijd
Voormalige slaven stemmen in New Orleans, 1867
Voormalige slaven stemmen in New Orleans, 1867

Conservatieve zuiderlingen verzetten zich in de decennia na de burgeroorlog met succes tegen de invoering van burgerrechten voor de voormalige slaven in de decennia na de Burgeroorlog. Dat blijkt uit een onderzoek van historicus Mark Leon de Vries die later deze maand hoopt te promoveren op zijn proefschrift over raciale terreur in Amerika.

Na afloop van de Amerikaanse Burgeroorlog voerde de nationale regering een aantal wetten door die hadden moeten zorgen voor verregaande maatschappelijke en politieke gelijkheid voor de zwarte bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten.

Terreurcampagne

Conservatieve blanken in de regio, georganiseerd onder het mom van de Ku Klux Klan, verzetten zich hevig tegen dit beleid en orkestreerden volgens De Vries een terreurcampagne tegen de zwarte bevolking en de kleine minderheid van blanken die hen steunde.

De Vries stelt dat de federale overheid, daarin gesteund door de publieke opinie in het noorden, weigerde de noodzakelijke middelen in te zetten om deze terreur het hoofd te bieden. Binnen tien jaar capituleerde zij voor vrijwel alle eisen die de blanke zuiderlingen stelden.

“Hiermee werd het fundament gelegd voor de politieke, economische, en sociale uitsluiting die tot op de dag van vandaag voortwoekert in de Amerikaanse samenleving. De raciale terreur en wetteloosheid van de Reconstruction periode galmt al die tijd na, van de lynchings in de negentiende eeuw, via het gewelddadig verzet tegen de burgerrechtenbeweging, tot aan de recente moorden op Trayvon Martin, Michael Brown, Walter Scott, en talloze anderen.”

Volgens de promovendus heeft men lang gedacht dat het falen van de door progressieve Republikeinen beoogde hervormingen, het gevolg was van de beperkte en conservatieve formulering van de federale wetgeving. Zijn onderzoek maakt volgens hem echter duidelijk dat de politieke terreur en weigering van de overheid om hier een adequaat antwoord op te bieden een minstens even belangrijke rol speelden.

“Mijn diepgravende case studie over het noordwesten van Louisiana, één van de gewelddadigste gebieden in het toch al gewelddadige zuiden, laat zien dat zelfs de beperkte wetgeving potentieel verstrekkende gevolgen kon hebben gehad mits deze was geïmplementeerd. Juist daarom was het verzet zo hevig. De geschiedenis van deze periode maakt duidelijk dat een overheid die zich committeert aan het principe van een multi-etnische en multiculturele samenleving, ook pal moet staan om deze in de praktijk te verdedigen.”

Mark Leon de Vries verdedigt zijn proefschrift The Politics of Terror : Enforcing Reconstruction in Louisiana’s Red River Valley op 23 april, om 16:15 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

×