Dark
Light

Aarden wal uit tweede eeuw voor Christus gevonden in Vlaardingen

Mogelijk oudst bekende dijk van Nederland
Auteur:
1 minuut leestijd
Archeologen op de vindplaats
Archeologen op de vindplaats (Gemeente Vlaardingen)

Archeologen hebben op een voormalig sportterrein in Vlaardingen een aarden wal ontdekt uit de tweede eeuw voor Christus. Volgens de archeologen gaat het om een unieke vondst: niet eerder werd in Nederland uit deze periode een dergelijke constructie aangetroffen. De functie van de wal is nog een mysterie. Mogelijk gaat het om de restant van een dijkje. Het zou dan de oudst bekende dijk van Nederland zijn.

De kern van de constructie bestaat uit twee parallelle rijen van palen die op een afstand van ruim een meter afstand van elkaar staan. Beide palenrijen zijn voorzien van een wand van vlechtwerk. Tussen de palenrijen was klei opgeworpen. De archeologen konden de constructie over meer dan twintig meter lang volgen. Over de palenrijen blijkt vroeger weer grond te zijn opgeworpen. De onderzoekers concluderen dat het aarden bouwwerk daarmee een omvang moet hebben gehad van circa 1,5 tot 2,0 meter breed en minstens 0,5 tot mogelijk meer dan 1,0 meter hoog.

Vergelijkbare constructies zijn zover bekend in Nederland nog niet aangetroffen. Archeologen hebben dan ook nog niet goed kunnen vaststellen wat de functie van het bouwwerk is geweest. Mogelijk moest de aarden wal het water tegen houden, en gaat het zodoende om een dijkje.

Zo zag de Vlaardingse dijk er mogelijk uit
Zo zag de Vlaardingse dijk er mogelijk uit (Gemeente Vlaardingen)

Regulering waterpeil

In Vlaardingen zijn al vaker oude waterbouwkundige werken aangetroffen uit het begin van de jaartelling. Boeren bouwden in de eerste eeuwen van onze jaartelling dammen en sluizen in kreken in de Maasdelta om zo het waterpeil in de kreken te reguleren. Deze kreken stonden in verbinding met de zee. Bij hoogwater kon het water tot diep het achterland in worden gestuwd. Een van die sluisjes is destijds geconserveerd en is in het Museum Vlaardingen te zien.

Al eerder is geopperd dat er vermoedelijk ook dijken geweest moeten zijn om het achterland droog te houden. Tot op heden zijn ze echter nooit gevonden. In Vlaardingen is in 1996 al wel een dam aangetroffen uit circa 175 voor Christus. De vondst van een eventueel dijkje uit mogelijk dezelfde periode zou daarmee passen in het beeld van de waterbouwkunde in die periode. Nader onderzoek moet duidelijk maken of het inderdaad om een dijkje gaat of dat het aardlichaam toch een andere functie had.

×