Dark
Light

ABN Amro maakt excuses voor betrokkenheid bij slavernijverleden

Auteur:
2 minuten leestijd
Zicht op de koffieplantage Marienbosch in Suriname - Willem de Klerk
Zicht op de koffieplantage Marienbosch in Suriname - Willem de Klerk

ABN Amro maakt excuses voor de betrokkenheid die enkele rechtsvoorgangers van de huidige bank in de achttiende en negentiende eeuw hadden bij slavenhandel, plantageslavernij en de “handel in producten die hun oorsprong vonden in slavernij”.

Onderzoek: Het slavernijverleden van historische voorlopers van ABN AMRO
Onderzoek: Het slavernijverleden van
historische voorlopers
van ABN AMRO
De bank liet het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) recent onderzoek doen naar de betrokkenheid van voorgangers van de bank bij slavernij. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat bankiershuis Hope & Co. een spilfunctie vervulde in de achttiende-eeuwse internationale slavernij-economie. Deze voorganger van de bank behaalde een groot deel van haar winst (een kwart tot een derde deel) uit slavernij gerelateerde activiteiten en bemoeide zich ook actief met het beheer van de plantages. In totaal was de het bankiershuis financieel betrokken bij ten minste 73 Caribische plantages, verspreid over de Nederlandse, Britse en Deense koloniën. Volgens de onderzoekers vervulde Hope & Co. een spilfunctie in de internationale slavernijeconomie.

Een andere voorganger van ABN Amro, Mees & Zoonen, was een kleinere speler maar had ook betrokkenheid bij de slavenhandel. Het was onder meer als makelaar betrokken bij de verzekeringen van slavenschepen en het transport van producten die eerder door slaafgemaakten werden geoogst. Daarnaast belegden enkele medewerkers van deze firma in Surinaamse plantages.

Van beide firma’s was al bekend dat ze historische connecties hadden met de slavernij, maar deze waren niet eerder zo uitvoerig onderzocht. Hoewel de slavernijgerelateerde activiteiten van beide ondernemingen in de loop van de negentiende afnamen, bleven ze beide tot de afschaffing van de slavernij in 1863 actief in de slavernijeconomie.

Schaduwkanten

Volgens onderzoeker Pepijn Brandon hadden financiële beslissingen die genomen werden in kantoren in Amsterdam en Rotterdam directe invloed op de levens van duizenden slaafgemaakten.

In een reactie zegt CEO Robert Swaak van ABN Amro:

“In de meer dan driehonderd jaar geschiedenis van ABN Amro heeft de bank veel om trots op te zijn. We erkennen dat dit verleden ook zijn schaduwkanten heeft. Het huidige ABN Amro kan deze periode uit haar geschiedenis niet ongedaan maken. We beseffen dat dit onrecht uit het verleden ook na de officiële afschaffing van de slavernij heeft voortgeduurd. ABN Amro biedt haar excuses aan voor het handelen en de pijn die deze voorgangers in het verleden hebben veroorzaakt.”

Eerder bleek uit onderzoek al dat De Nederlandsche Bank (DNB) in de periode van 1814 tot 1863 nauw betrokken bij slavernij.

×