Ada van Holland (ca. 1188-1223)

Ada van Holland
Ada van Holland

Gravin van Holland. Hoofdrolspeelster in de zogenaamde Loonse Successieoorlog.

Ada van Holland werd rond 1188 geboren en was een dochter van Dirk VII van Holland. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder Ada van Schotland. Haar vader, graaf van Holland, overleed in 1203 en Ada was zijn enige nog levende dochter. Nog voor het overlijden van Dirk VII werd ze door haar moeder, Aleid van Kleef, uitgehuwelijkt aan Lodewijk II (graaf van Loon). Dit om haar positie te verstevigen.

Haar oom, Willem I, erkende Ada niet als de nieuwe gravin van Holland en riep zichzelf uit tot graaf. Hij werd gesteund door een aanzienlijk aandeel edelen. Ada werd door de aanhangers van graaf Willem I van Holland al snel in het nauw gedreven en ze verschanste zich in de burcht van Leiden. Na een kort beleg werd deze burcht echter ingenomen. Ada werd hierna door haar oom geïnterneerd op Texel. Enige tijd hierna werd ze naar Jan zonder Land van Engeland overgebracht.

Vier jaar zou Ada in gevangenschap doorbrengen.
In 1206 onderhandelde haar echtgenoot Lodewijk II met Willem I. Afgesproken werd dat Lodewijk het graafschap Holland kreeg en Willem Zeeland. Daarnaast moest Willem alles in het werk stellen Ada terug te laten keren bij haar man. In 1207 keerde ze inderdaad terug naar haar man. Het echtpaar vestigde zich in Loon. Het akkoord dat Lodewijk en Willem in 1206 hadden getekend bleek al snel weinig voor te stellen. Willem I was vanaf 1208 heer en meester in Holland en werd in 1213 officieel door keizer Otto IV met het graafschap van Holland bekleed.

- advertentie -

De strijd om het graafschap in deze periode wordt ook wel de Loonse Successieoorlog genoemd.

Ada’s echtgenoot stierf in 1218. Waar Ada hierna is gaan wonen is niet bekend. Wel is bekend dat ze rond 1223 stierf en naast haar man werd begraven in de Abdij van Herkenrode in het Graafschap Loon. Ze stierf kinderloos.Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier