Dark
Light

Aedilis – Magistraat van ‘publieke werken’

Hoge ambtenaar in het Romeinse Rijk
1 minuut leestijd
Zicht op het Forum Romanum
Zicht op het Forum Romanum (CC0 - user32212 - Pixabay)

Een aedilis was in het oude Rome een hoge ambtenaar die verantwoordelijk was voor de publieke werken, het onderhoud van tempels, het politiewezen, markten en korenvoorzieningen. Daarnaast was hij belast met het organiseren van de grotere, openbare feesten. Deze ambtenaar kan enigszins vergeleken worden met de moderne burgemeester.

De stad Rome kende aanvankelijk, vanaf 494 v.Chr. twee plebejer aediles, vertegenwoordigers dus uit het gewone volk. In het jaar 366 v.Chr. werden nog twee extra aediles toegevoegd, afkomstig uit het patriciaat. Zij stonden bekend als de curulian aediles en waren primair verantwoordelijk voor het organiseren van de Ludi Romani, ofwel Romeinse spelen. Onder Julius Caesar werden er nog twee plebejische aediles toegevoegd, de zogeheten ceriales.

Aediles hadden rechterlijke bevoegdheden en konden boetes opleggen. Een bekende en invloedrijke aedilis was bijvoorbeeld Marcus Vipsanius Agrippa. De functie van aedilis kon interessant zijn omdat de bevoegdheden aangewend konden worden voor de verwerving van politieke steun.

Bronnen

-https://www.britannica.com/topic/aedile
-https://www.livius.org/articles/concept/aedile/
-https://www.stilus.nl/oudheid/wdo/ROME/GEWOON/AEDIEL.html
×