Dark
Light

Aistulf van de Longobarden (ca. 700-756)

Auteur:
1 minuut leestijd

Kroon van koningen van de Longobarden
Kroon van koningen van de Longobarden

Koning van de Longobarden, een Oost-Germaans volk.

Aistulf, ook wel Astolf genoemd, werd rond 700 na Christus geboren en kwam in 749 aan de macht nadat zijn broer Ratchis onder druk van de anti-Byzantijnse partij troonsafstand had gedaan en monnik werd.

Net als zijn broer voor hem probeerde Aistulf het rijk uit te breiden ten koste van het pauselijk bezit en het Byzantijnse Rijk. In juli 751 slaagde hij erin het Exarchaat van Ravenna te veroveren. Paus Stephanus II riep hierop de hulp in van Pippijn, de koning van de Franken. Deze ging op het verzoek van de paus in en belegerde Aistulf bij Pavia. Pippijn verdween na het Verdrag van Pavia (756) waarin Aistulf onder meer beloofde Ravenna terug te geven. Nadat Pippijn vertrokken was deed hij dit echter niet.

Aistulf overleed in 756 na een val van zijn paard tijdens de jacht.

×