Dark
Light

Akiva ben Joseef (ca. 50-135 na Chr.)

1 minuut leestijd

Akiva ben Joseef (ca. 50-135 na Chr.)Joodse schriftgeleerde en leraar (tanna). Geestelijk leider van het volk Israël in de periode vanaf de verwoesting van de tempel in 70 na Christus.

Akiva ben Joseef werd rond 50 na Christus geboren, vermoedelijk in de omgeving van Lydda, de huidige Israëlische plaats Lod. Hij begon pas rond zijn veertigste met zijn studie, dit op aanmoediging van zijn vrouw Rachel. Akiva was leerling bij rabbi Eliëzer en rabbi Jozua, twee bekende leerlingen van de stichter van de school van Jafné: Jochanan ben Zakkai.

Misjna van rabbi Akiva
Alles wat Akiva hoorde over de verschillende tradities bracht hij samen in een werk: Misjna van rabbi Akiva. Hij breidde het systeem om de in de loop der tijd enorme hoeveelheid mondelinge traditie te verbinden met de tora uit. Het oorspronkelijke systeem maakte gebruik van 7 zogenaamde afleidingsregels. Akiva breidde dit uit naar 32. Zijn collega rabbi Ismaël was echter van mening dat niet in alle ogenschijnlijk overtollige woorden in de tora een aanleiding moest worden gezien om daar weer een traditie aan te hangen. Akiva kreeg vanwege zijn vele afleidingsregels bij sommigen de naam dat hij zelfs de ‘kroontjes van de tora-letters vertaalde’. Samen met de genoemde rabbi Ismaël wordt Akiva gezien als de vader van de rabbijnse wereld.

Akiva leefde in de overtuiging dat de tijd van de Messias aangebroken was. In de Joodse verzetsleider Simon bar Kochba zag hij die Messias en nadat deze verzetsleider enkele overwinningen boekte, versterkte die mening zich. De Romeinen slaagden er echter in om de macht van Simon bar Kochba in een periode van ongeveer drie jaar te breken. De Romeinen verboden hierop de leraren die hadden laten weten dat Simon bar Kochba de Messias was nog langer te onderwijzen. Akiva gaf daar geen gehoor aan. Hij zette zijn colleges voort. Al snel hierna werd hij gevangen genomen. Hij werd kort hierna na marteling ter dood gebracht door de Romeinen.

×