Dark
Light

Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw

Auteur:
1 minuut leestijd

Illustratie uit het genoemde boek – Afb: Radboud Universiteit)
Vanaf vrijdag is in het Historisch Museum Arnhem (HMA) een tentoonstelling te zien rond een aantal bijzondere zestiende-eeuwse handschriften in de volkstaal, met mystieke literatuur. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

De in de tentoonstelling opgenomen handschriften werden in de zestiende eeuw gemaakt door de koorzusters van het Arnhemse Sint-Agnesklooster. Topstuk is een onvoltooide codex uit de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, dat de unieke getuige is van de zogenaamde Arnhemse mystieke preken. Deze collectie van 162 teksten is verlucht met een aantal eenvoudige maar aandoenlijke illustraties. Het handschrift is momenteel voor restauratiedoeleinden uit de band gehaald, waardoor zich de unieke gelegenheid voordoet om meerdere bladen aan het publiek te presenteren.De opening van de tentoonstelling vindt plaats in de Waalse kerk in Arnhem, het enige gebouw dat nog van het stadsklooster bewaard is gebleven. Bij gelegenheid van de opening op deze historische plaats wordt ook het boek Verborgen leven: Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw gepresenteerd. Deze rijk geïllustreerde bundel staat onder redactie van neerlandicus Hans Kienhorst en historicus Jan Kuys van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het boek gaat vooral in op de spiritualiteit en de geschiedenis van het Arnhemse Sint-Agnesklooster. Net als de tentoonstelling begint het met een schets van Arnhems katholiek leven in de zestiende eeuw en eindigt het met de mystieke cultuur van de zusters Agnieten, zoals die in de Haagse codex haar apotheose vindt.

×