Dark
Light

Ad van der Zee

De Hanzedagzaal in het Museum, waar een Hanzedag anno 1518 wordt verbeeld (Foto Hansemuseum, Lübeck)

Het Europäisches Hansemuseum in Lübeck

Het Europäisches Hansemuseum bevindt zich op een schitterende locatie in Lübeck, in een middeleeuws Dominicanenklooster, het Burgkloster, waar nieuwe gedeelten aan zijn toegevoegd die zich voor een belangrijk deel onder de grond bevinden.
5 minuten leestijd
Ds F.E. van der Zee in volle actie op de kansel. Egmond aan Zee, begin jaren ’60. De preekstoel is versierd met het wapen van West-Friesland.

Peke Maken

Mijn vader heette Frederik Eke van der Zee. Hij leefde van 1923 tot 1983 en was vanaf 1951 tot zijn dood dominee van de Nederlands Hervormde kerk. Nu heeft het gegeven dat je vader dominee is behoorlijk wat invloed op je jeugd. Niet alleen kijken sommige vriendjes je wel eens meewarig aan, of ze denken dat je vader een luizenleven
2 minuten leestijd
Bellifortis, F° 117v, Univ. Frankfurt/Main.

Paarden en onmogelijke machines

Behalve een slimme en goed uitgedachte manier om paarden ordelijk en in groepen over een rivier heen te krijgen ziet het er ook bijzonder elegant uit. De knechten aan weerszijden hebben er duidelijk plezier in.
1 minuut leestijd
De zogenaamde Carta Marina uit 1539 van het Oostzeegebied. (Universiteit Minnesota)

Over de Wendische Oorlog van 1438-1441

De Divisiekroniek bevat een fraai verhaal over de zogeheten ‘Wendische Oorlog’ uit 1438, een kaperoorlog tussen Hollanders en Zeeuwen enerzijds en de steden van het Wendische kwartier in tegenwoordig Noord-Duitsland anderzijds.
2 minuten leestijd
De Prinsendijk ligt op de overgang van hoger gelegen land en het Maasdal. Links van de omheining begint Duitsland. – Foto: Ad van der Zee

Weg langs de Grens

Grenzen overleven vaak tal van politieke veranderingen. Romeinse Rijk – middeleeuwse hertogdommen – Duitse Rijk – Westwall. De geschiedenis ligt dan wel op straat en voor je neus, maar wordt zelden in zulke mooie panklare laagjes opgediend.
2 minuten leestijd
×