//

De ‘Liga der Groten’, een verbond van hoge edelen

Samen met de graaf van Horne vormden Willem van Oranje en de graaf van Egmont een driemanschap dat in het geweer kwam tegen de dominante kardinaal Granvelle. Rond deze drie verzamelde zich een groep hoge edelen, de ‘Liga der Groten’, die niet gelukkig waren met de kardinaal en het door hem gedomineerde beleid in de Nederlanden.

Opstand in de Nederlanden – Arnout van Cruyningen
//

Filips II en de Nederlanden

Met een omvangrijk gevolg, waartoe ook de hertog van Alva behoorde, vertrok (toen nog) prins Filips op 2 oktober 1548 uit Valladolid. Karel V wilde zijn zoon, op dat moment eenentwintig jaar, namelijk laten kennismaken met de Nederlanden, en hij had ook plannen om Filips aan te wijzen als toekomstig keizer van het Heilige Roomse Rijk.

De koning van Hispanje – Arnout van Cruyningen