Dark
Light

Erik Thys

Erik Thys is psychiater, kunstenaar en musicus. Hij schreef onder andere Psychogenocide. Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi’s (2015)