Dark
Light

Joost Eskes

Historicus en voormalig docent communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Communicatie en Media. Hij publiceert al enkele jaren boekrecensies op Historiek.

Interieur van de Portugees-Israëlietische Synagoge in Amsterdam

‘Alles blaakt daar van liefde voor het vorstenhuis’

Hoe verhielden de Joodse immigranten die rond 1600 naar de Republiek kwamen zich tot hun nieuwe overheden en de stadhouders? Natuurlijk voelden de nieuwkomers, eerst Sefardische Joden uit Portugal en Spanje en iets later Asjkenazische Joden uit Oost- en Midden-Europa, zich afhankelijk en kwetsbaar. Om die reden toonden zij op een demonstratieve manier hun loyaliteit aan het gezag. Andersom maakten
Jezus bij het meer van Galilea - Raphael

‘Het bloed der christenen is zaad’ – de onstuitbare opkomst van het christendom

Begin mei van dit jaar kapittelde bisschop Eijk zijn superieur, paus Franciscus, vanwege ‘afvalligheid van de waarheid’. Aanleiding voor de zware beschuldiging was de instemming van de paus met het besluit van de Duitse bisschoppen om met een katholieke partner getrouwde protestanten toe te laten tot de eucharistie. De paus zou daarmee leer en praktijk van het katholicisme schenden. Als
1 8 9 10
×