Dark
Light

‘Bewijs gevonden voor Caesars invasie van Britannia’

De Romeinse veldheer zou geland zijn bij Pegwell Bay
2 minuten leestijd
Pegwell Bay en de opgraving bij Ebbsfleet (Foto universiteit van Leicester)
Pegwell Bay en de opgraving bij Ebbsfleet (Foto universiteit van Leicester)

Britse archeologen denken in Kent de plek te hebben gevonden waar Julius Caesar in 54 voor Christus aan land ging voor zijn invasie van Britannia. Dat meldt de universiteit van Leicester.

Punt van de Romeinse werpspeer die in Ebbsfleet werd gevonden (Universiteit van Leicester)
Punt van de Romeinse werpspeer die in Ebbsfleet werd gevonden (Universiteit van Leicester)
Volgens de archeologen landde Caesar in 54 voor Christus met zijn vloot bij Pegwell Bay, op het eiland Thanet, in Zuidoost-Engeland. Deze locatie was niet eerder in beeld. De universiteit van Leicester denkt nu echter toch bewijs te hebben gevonden dat dit de plek is waar Caesar landde. Vlakbij de baai zijn namelijk resten van een vermoedelijk Romeinse verdedigingslinie gevonden.

In zijn eigen beschrijvingen meldde Caesar dat de landingsplaats zich bij een open baai bevond, waar zijn achthonderd boten in een dag tijd ontscheept konden worden. Ook beschreef hij een nabijgelegen hoger gebied, waar de inlanders zich na gevechten terugtrokken. Pegwell Bay voldoet volgens de onderzoekers aan die topografische aanwijzingen.

De verdedigingslinie, gevonden tijdens de aanleg van een weg in het nabijgelegen gehucht Ebbsfleet, lijkt volgens de onderzoekers op Romeinse stellingen uit Gallië. Hij zou onderdeel uitgemaakt hebben van een groot fort dat gebouwd werd om Caesars schepen te beschermen. Op de vindplaats zijn verschillende gebruiksvoorwerpen aangetroffen, waaronder restanten van een Romeinse werpspeer (pilum) en zoolspijkers. De linie is ongeveer vier meter breed en twee meter diep. Aan de hand van gevonden aardewerk en koolstafdatering heeft men vastgesteld dat de verdedigingslinie dateert uit de eerste eeuw voor Christus.

Mogelijke route van Caesars vloot (Universiteit van Leicester)
Mogelijke route van Caesars vloot (Universiteit van Leicester)

Impact

Hoewel de Romeinen maar kort in Britannia bleven en de invasie daarom vaak als een mislukte militaire operatie is beschouwd, was de impact van de invasie volgens professor Colin Haselgrove mogelijk groter dan vaak gedacht.

“Het lijkt waarschijnlijk dat de verdragen die Caesar opzette de basis vormden voor allianties tussen Romeinse en Britse koninklijke families. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat de heersers van Zuidoost-Engeland een soort vazalkoningen van Rome werden. Bijna honderd jaar na Caesar, in 43 na Christus viel keizer Claudius Britannia binnen.”

Claudius (British Museum)
Claudius (British Museum)
Dat de Romeinse verovering van het gebied hierna vrij snel verliep, komt mogelijk doordat de regio al banden had met Rome. Haselgrove:

“Dit legde het fundament voor de Romeinse bezetting van Engeland, Wales en delen van Schotland, die bijna 400 jaar duurde.”

Het eiland Thanet was niet eerder in beeld als mogelijke landingsplaats, omdat het tot de Middeleeuwen geen vaste verbinding had met het vasteland.

Lees ook: Julius Caesar – Romeins veldheer en dictator
Meer Romeinse Rijk
Overzicht van boeken over het Romeinse Rijk

×