Dark
Light

Bijbel in late Middeleeuwen al ruim beschikbaar in volkstaal

Auteur:
1 minuut leestijd
Proloog van de Delftse Bijbel uit 1477
Proloog van de Delftse Bijbel uit 1477

Proloog van de Delftse Bijbel uit 1477
Proloog van de Delftse Bijbel uit 1477
De Bijbel was in de late Middeleeuwen al ruim beschikbaar in de volkstaal. Dat concludeert Mart van Duijn in zijn proefschrift Gods Woord gemeengoed. Een sociale geschiedenis van de Delftse Bijbel (1477-ca. 1550). Van Duijn hoopt komende week op dit proefschrift te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Delftse Bijbel verscheen in 1477. Het was daarmee de eerste gedrukte bijbel in de Nederlandse taal en als een van de vroegste Nederlandstalige gedrukte boeken. De Delftse Bijbel heeft om die reden in de loop van de geschiedenis veel aandacht gehad van verzamelaars en onderzoekers. Deze bijbel is ook bekend komen te staan als een cultuurhistorisch fenomeen. Er is zelfs geopperd dat de bijbel heeft bijgedragen aan de Nederlandse (religieuze) identiteit.

Samenleving

In zijn proefschrift benadrukt Mart van Duijn de nauwe verbondenheid die er bestond tussen de Delftse Bijbel en de samenleving waarin deze ontstond en voor het eerst werd ontvangen. De Rijksuniversiteit Groningen:

“Door achtereenvolgens in te gaan op de inhoud, de vorm en de receptie van deze bijbel wordt een geschiedenis geschreven die gekenmerkt wordt door samenwerking, flexibiliteit, individualiteit en onafhankelijkheid. Dit is een beeld dat ingaat tegen de algemene opvatting dat de Bijbel in de middeleeuwen was voorbehouden aan de geestelijkheid en dat volkstalige Bijbels zelfs niet bestonden.

Al ver voor Maarten Luther in de jaren 1520 met zijn vertaling de Bijbel zogezegd “bevrijdde voor het grote publiek”, werden er volgens Van Duijn door drukkers zoals die van de Delftse Bijbel al stappen in die richting gezet.

×