Dark
Light

Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

Van het Evangelie volgens Matteüs tot Openbaringen
2 minuten leestijd
Een van de oudste fragment van het Nieuwe Testament. - Bevat een deel van de Tweede brief aan de Korinthiërs
Een van de oudste fragment van het Nieuwe Testament. - Bevat een deel van de Tweede brief aan de Korinthiërs

Het Nieuwe Testament is de benaming voor het tweede deel van de bijbel, dat begint met de vier evangeliën waarin geboorte en leven van Jezus worden beschreven. Dit deel van de bijbel, dat volgt op het Oude Testament, bevat zevenentwintig boeken.

Het Nieuwe Testament wordt onderverdeeld in vijf groepen: de evangeliën, de handelingen van de apostelen, dertien Paulusbrieven plus de anonieme brief aan de Hebreeën (die vroeger ook aan Paulus werd toegeschreven), zeven zogeheten katholieke brieven en tot slot het boek de Openbaring van Johannes (of Openbaring).

Hieronder een overzicht van alle boeken uit het Nieuwe Testament:

Evangeliën:

 • Evangelie volgens Matteüs
 • Evangelie volgens Marcus
 • Evangelie volgens Lucas
 • Evangelie volgens Johannes
Het woord evangelie is afgeleid van het Griekse euangelion wat zoveel betekent als ‘blijde boodschap’ of ‘geluksbode’. De vier evangeliën beschrijven het leven van Jezus en hebben als doel de christelijke verlossingsboodschap te verspreiden. De boeken vertonen overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Zo wordt in Lucas bijvoorbeeld extra nadruk gelegd op het feit dat armen en zondaren gered kunnen worden en besteedt het evangelie van Johannes, meer dan de andere evangeliën, veel aandacht aan het werk van de goddelijke Geest.

Handelingen van de apostelen

 • Handelingen van de apostelen
Dit boek beschrijft het optreden van de apostelen Petrus en Paulus. Ook het Pinksterfeest en de uitstorting van de Heilige Geest komen in dit boek aan bod. Lucas, de auteur van het derde evangelie, wordt over het algemeen aangemerkt als de auteur van de Handelingen.

Paulusbrieven en Hebreeën

Katholieke of algemene brieven

 • Brief van Jakobus
 • Eerste brief van Petrus
 • Tweede brief van Petrus
 • Eerste brief van Johannes
 • Tweede brief van Johannes
 • Derde brief van Johannes
 • Brief van Judas

Openbaring van Johannes

 • Openbaring van Johannes
Het boek Openbaring (ook wel: Apocalyps) bevat een openbaring die Jezus zou hebben gegeven aan een auteur die zichzelf Johannes noemt. In het werk zijn allerlei verwijzingen naar het einde der tijden te vinden. Vroeger werd de apostel Johannes als schrijver van het boek aangemerkt. Tegenwoordig zijn de meeste onderzoekers het erover eens dat een andere Johannes het werk moet hebben geschreven. Om onderscheid te maken met de apostel wordt de auteur daarom soms geïntroduceerd als Johannes van Patmos. Zie ook: Domitianus en de Openbaring van Johannes

Bronnen

-https://debijbel.nl/
-Christelijke Encyclopedie – George Harinck (red.)
-Encyclopedie van de bijbel – Joop Waldram (Kok)
×