Het Ichthus-teken – Symbool van christenen

Christenen plakken soms een kleine afbeelding van een vis op de achterkant van hun auto. Het christelijke symbool is afgeleid van het Oudgriekse woord Ichthus (ἰχθύς), dat ‘vis’ betekent.

Kon Jezus lezen en schrijven?

Recent werd de vraag voorgelegd of Jezus analfabeet was. Anders gezegd: kon Jezus lezen en schrijven? Dat is een interessante kwestie, die raakt aan allerlei aspecten van de uitleg van het Nieuwe Testament. Al levert de tekst zélf niet zoveel op.

Hemelvaartsdag en een bijzondere ontdekking in Kasjmir

Wat de ware identiteit van Yuz Asaph ook mag zijn: in Srinagar ziet men in hem de man die wij kennen als Jezus van Nazareth, die zieken genas en zijn toehoorders aanspoorde zich van alle geestelijke en lichamelijke onzuiverheden te ontdoen. Honderden pelgrims zouden zijn graf bezoeken: moslims, hindoes, boeddhisten

Jezus in Kashmir

Voor de profeet Mohammed was Jezus van Nazaret (“Isa, de zoon van Maryam”) een belangrijk persoon maar met diens wederopstanding uit de dood kon Mohammed weinig.

Hoe zag Jezus eruit?

Willie van Peer behandelt in zijn nieuwste boek hoe Jezus in de loop van de geschiedenis en in verschillende regio’s is voorgesteld.

De tuin van Getsemane – Jezus in doodsangst

Volgens de evangeliën ging Jezus in de nacht voor zijn kruisiging een tuin of hof aan de voet van de Olijfberg binnen om daar tot God te bidden. Deze tuin kennen we als de tuin van Getsemane.

De bronnen van een bron

Stomtoevallig ontdekte ik dat in de katholieke kerken gisteren de lezing uit het Nieuwe Testament een verhaal was waar een historicus zijn vingers bij aflikt: Marcus 12.28-34.

De handen in onschuld wassen

Bij de uitdrukking 'de handen in onschuld wassen' denken veel mensen gelijk aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Volgens de Bijbel waste die zijn handen (in onschuld) nadat hij Jezus, op verzoek van een woedende menigte had veroordeeld tot de kruisdood.

De loden codex

Er lijkt in Israël een technisch goed vervalsingsatelier te zijn dat de laatste tijd verschillende voorwerpen op de markt heeft gebracht...

Petrus’ nieuwe levensfase

In 'Petrus. Leerling, leraar, mythe' probeert historicus Fik Meijer uit te zoeken wat er van deze trouwe volgeling van Jezus is geworden en wat feit is en wat fictie.

Dus Jezus was ongetrouwd?

De kern van de zaak is niet dat antieke teksten voor ons belangrijk zijn, maar dat veel mensen graag wíllen dat Jezus een echtgenote had.

Monotheïsering

De positie van “tweede godheid” was aan het begin van de jaartelling een vacature en het was mogelijk die door een sterveling te laten vervullen.

Het lot van Henoch

Dat wij het Eerste Boek van Henoch nog kunnen lezen, is doordat het in gebruik bleef in geïsoleerde joodse en christelijke gemeenschappen in Ethiopië.

Lachende Jezus

Een vraag die dit weekend toevallig op mijn radar kwam: speelt humor een rol in het vroege christendom?