Dark
Light

Bijzondere archeologische opgravingen in Zuid-Holland

Archeologische Kroniek Zuid-Holland
2 minuten leestijd

Een Haagse zilverschat, luxe leven in Alphen aan den Rijn en een wel heel jonge pijproker uit Gouda: dit zijn enkele voorbeelden van bijzondere archeologische opgravingen die in 2014 in de provincie Zuid-Holland zijn gedaan. Informatie over deze en andere opgravingen is gebundeld in de deze week verschenen Archeologische Kroniek Zuid-Holland.

De kroniek is gratis te downloaden via: www.geschiedenisvanzuidholland.nl/kroniek.

Een greep uit de inhoud:

Luxe leven op buitenplaats Rijnoord Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn werd vorig jaar door archeologisch bureau RAAP uitgebreid onderzoek gedaan op de voormalige buitenplaats Rijnoord, aan de Oudshoornseweg. Dit onderzoek leidde tot een indruk van het consumptiepatroon en de welstand van de bewoners van deze buitenplaats. Aangetroffen werd onder meer Gouds servies uit de zeventiende eeuw, achttiende-eeuws Chinees porselein, negentiende-eeuws Wedgwoodservies en diverse zalfpotjes, parfumflesjes, haarborstels en tandenborstels.

Zilverschat Den Haag

In een bijdrage van de gemeente Den Haag worden in de Kroniek de eerste resultaten besproken van een opgraving op het toekomstige tracé van de Rotterdamsebaan. Bij dit onderzoek, dat nog tot 2016 duurt, is een nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Aan de rand van de nederzetting werd een bijzondere vondst gedaan: een beker met 107 zilveren munten, zes zilveren armbanden en een grote verzilverde fibula. De zilverschat is ergens in het laatste kwart van de tweede eeuw in de grond gestopt, vermoedelijk door een wanhopige eigenaar die zijn of haar bezit wilde beschermen. De vindplaats leverde ook laatmiddeleeuwse resten op, waaronder een zilveren trouwring met de Latijnse inscriptie ‘AMO(R) TI VITA, wat betekent ‘liefde jij leven’, oftewel: ‘ik hou van je mijn leven lang’.

Zilverschat die in Den Haag werd gevonden (Erfgoedcentrum Zuid-Holland)
Zilverschat die in Den Haag werd gevonden (Erfgoedhuis Zuid-Holland)

Jonge pijproker in Gouda

Dirk III van Holland
Dirk III van Holland
Ook interessant is de bijdrage van de gemeente Gouda over onderzoek in de Sint-Janskerk, waar onder meer diverse grafkelders van zeer hoge kwaliteit en een groot aantal andere graven zijn gevonden. Een opvallende begraving was die van een jongen van 16 jaar met twee slijtageplekken in zijn gebit, die alleen veroorzaakt kunnen zijn door veelvuldig een pijp tussen de tanden te houden. (zie afbeelding boven)

Verder in deze kroniek

In totaal komen opgravingen aan bod uit twintig gemeenten. In de rubriek ‘Varia’ wordt een aantal opvallende vondsten uitgelicht en is ruimte voor verdieping met een artikel over cultusplaatsen in Romeins West-Nederland, bijzonder isotopen- en DNA-onderzoek in Oegstgeest, een verslag over de ontwikkelingen rondom het Statenplein in Dordrecht en een stuk uit Vlaardingen over de zoektocht naar de burcht van graaf Dirk III.

Ook de moeite waard is het interview met een vrijwilliger van archeologische vereniging Golda. Jan van Dam uit Gouda is een expert op het gebied van aardewerk en noemt zichzelf een “schervenjunk”.

×