Boomstamkano gevonden bij Houten-Castellum

De boomstamkano werd vrijdag met behulp van een kraan gelicht – Foto: RCE
Archeologen hebben bij een opgraving in Houten-Castellum een boomstamkano van ongeveer 2500 jaar oud gevonden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft dat bekendgemaakt.

De gevonden kano heeft een lengte van zeven meter en is gehouwen uit één stuk eikenboomstam. Volgens de rijksdienst gaat het om de eerste complete kano uit deze periode die in Nederland is gevonden. De opgravingen bij Houten-Castellum zouden eigenlijk begin deze maand beëindigd worden, maar vanwege de vondst van de kano werden de werkzaamheden verlengd.- advertentie -

Voor de verplaatsing van de kano was er een ijzeren bak omheen geschoven – Foto: RCE

Afgelopen vrijdag is de ongeveer 2500 jaar oude kano met behulp van een kraan gelicht. Voor die tijd was er al een ijzeren bak om het oude vaartuig geschoven. De kano is overgebracht naar Lelystad waar de afdeling Scheepsarcheologie van de RCE nader onderzoek zal verrichten en zorg zal dragen voor de eerste conservering.

Het archeologisch onderzoek bij Houten-Castellum vond plaats naar aanleiding van een bouwproject. De werkzaamheden startten december vorig jaar. Tijdens de opgravingen zijn ontdekkingen gedaan die archeologen meer informatie geven over het leven in de ijzertijd en Romeinse tijd (ca. 500 v.Chr.-200 na Chr.). In deze periode liep in het onderzochte gebied een geul met water. De RCE:

Op de hogere delen stonden boerderijen en lagen akkers. Deze werden druk bewoond en bewerkt en de aanwezigheid van drenkkuilen en afdrukken van koeienpoten geven aan dat er ook vee ronddwaalde. In de geul zijn honderdduizenden resten aangetroffen, waaronder metalen spelden, visfuiken, resten van een bruggen en menselijk en dierlijk botmateriaal.

In de buurt van de boomstamkano zijn verschillende menselijke resten gevonden. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door ACVU-HBS.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: